Um STRÁ

Reynsla ráðgjafa hjá STRÁ Starfsráðningum ehf. á sviði starfsmanna- og ráðningarmála spanna nú yfir þrjá áratugi, en við höfum unnið fyrir mörg helstu og leiðandi fyrirtæki landsins.

Sími: 588 3031

Netfang: stra@stra.is

Lesa meira

Ný störf í boði

Er þjónusta þitt fag ? 

Verslunin GEGNUM GLERIÐ óskar eftir að ráða þjónustulipran og lífsglaðan starfsmann til að sinna sölustörfum í versluninni. 

Við leitum að listrænum og smekklegum einstaklingi, sem er flinkur að stilla upp vöru, laginn við að pakka inn gjafavöru, áhugasamur um handlist á heimsvísu og hefur gaman af að þjónusta viðskiptavini verslunarinnar með bros á vör. 

Umsóknarfrestur er til og með 1. júni nk.  Gengið verður frá ráðningu sem fyrst.  Vinsamlega sendið eigin umsóknir/starfsferilskrár til stra@stra.is.  Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi hringi eða sendi rafpóst og tilkynni þátttöku. 

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf. veitir frekari upplýsingar í síma 588 3031, en símaviðtalstími er frá kl.13-15 alla virka daga meðan á umsóknarferli stendur. 

 

Vinsamlega athugið að fyrirspurnum verður eingöngu svarað hjá STRÁ ehf.

Fyrirtækið er rótgróið og starfar á sviði innheimtuþjónustu, staðsett miðsvæðis í Reykjavík.

Móttökuritari hefur umsjón með móttöku og símaþjónustu, auk þess að annast skönnun skjala, ljósritun, skráningu gagna, vistun og frágang auk annarra tilfallandi skrifstofustarfa. Um er að ræða framtíðarstarf allan daginn. Vinnutími er sveigjanlegur frá kl. 8/9-16/17.

Við leitum að þjónustuliprum, jákvæðum og drífandi aðila, með marktæka þekkingu og reynslu af alhliða skrifstofustörfum. Reynsla af notkun Innheimtukerfi lögmanna (IL+) er kostur.  Áhersla er lögð á góða íslenskukunnáttu, áhugasemi, nákvæmni, snyrtimennsku og frumkvæði til daglegra verka.

Umsóknarfrestur er til og með 18. maí nk., en gengið verður frá ráðningu fljótlega. Í boði er áhugavert starf hjá traustu og leiðandi fyrirtæki, vinnuaðstaða er til fyrirmyndar og starfsandi góður.

Vinsamlega sendið eigin umsóknir / starfsferilskrár til stra@stra.is, þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi hringi eða sendi rafpóst og tilkynni þátttöku.

27.05. - Viðtalsferli er hafið.

Við leitum að framúrskarandi þjónustuliprum sölumanni til að starfa hjá FELDI glæsiverslun og verkstæði, sem er ein af glæsilegri sérverslunum landsins.  Vöruval í versluninni er aðallega vandaður skinnfatnaður, sjá www.feldur.is.

Starfið felst í móttöku viðskiptavina, ráðgjöf við vöruval og frágangi sölu auk annarra hefðbundinna verslunarstarfa s.s. framsetningu vöru, tiltekt pantana og önnur tilfallandi dagleg störf.

Hæfniskröfur eru að umsækjendur hafi marktæka reynslu af sambærilegum störfum, áhersla er lögð á snyrtimennsku, jákvæðni, glaðlyndi og þjónustulipurð.  Viðkomandi þurfa að hafa góða enskukunnáttu og vera áhugasamir um tískustrauma á sviði kven- og herrafatnaðar auk þess að hafa gott auga fyrir litasamsetningu.  Leitað er að traustum og reglusömum einstaklingi sem er áhugasamur um að láta gott af sér leiða í þægilegu og traustu starfsumhverfi.

Umsóknarfrestur er til og með 31. maí nk., en gengið verður frá ráðningu skv. nánara samkomulagi. Um framtíðarstarf er að ræða, en vinnutíminn er frá kl.10:00-18:00 alla virka daga. 

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf. veitir nánari upplýsingar um starfið alla virka daga milli kl.13-15  í síma 588-3031.  Vinsamlega sendið eigin umsóknir/starfsferilskrár til stra@stra.is.  Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi hringi eða sendi rafpóst og tilkynni þátttöku.

Vinsamlega athugið að upplýsingar um starfið verða einungis veittar hjá STRÁ.

Við leitum að reynsluríkum aðilum  til að sinna skrifstofustörfum fyrir hádegi alla virka daga.  Um framtíðarstörf er að ræða. 

Annars vegar hjá vel þekktu innflutnings- og framleiðslufyrirtæki og hins vegar hjá rótgrónum félagasamtökum, en bæði félögin eru staðsett í Reykjavík.

Hæfniskröfur eru að umsækjendur hafi marktæka reynslu og þekkingu á skrifstofustörfum og vanir að nota helstu Office forritin auk þess að hafa haldbæra reynslu af notkun helstu viðskiptahugbúnaðarkerfa.

Áhersla er lögð á að umsækjendur séu jafnframt  vanir að vinna með tölur og texta, séu nákvæmir og skipulagðir í vinnubrögðum,  með frumkvæði og hvata til að standa sig vel í starfi.  Góð íslensku- og enskukunnátta er nauðsynleg, en kostur er ef reynsla af toll- og verðútreikningi er einnig fyrir hendi.  Bókhaldsreynsla er jafnframt nauðsynleg vegna skrifstofustarfsins hjá  félagasamtökunum.

Í boði eru áhugaverð störf hjá traustum og rótgrónum félögum. Umsóknarfrestur er til og með 7. mars nk.,  en gengið verður frá ráðningum fljótlega.

Guðný Harðardóttir veitir frekari upplýsingar í síma  588-3031, símaviðtalstími er frá kl.13-15 alla virka daga meðan á umsóknarferlinu stendur. Vinsamlega sendið eigin starfsferilskrár/umsóknir til stra@stra.is.  Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi hringi eða sendi rafpóst og tilkynni þátttöku.

ISS Ísland er leiðandi fyrirtæki í fasteignaumsjón, með um 500 viðskiptavini, megin þjónustu svið félagsins eru Ræstingar, veitingasvið, stoðþjónusta og fasteignaumsýsla.  ISS er sterkur samstarfsaðili, sem leggur áherslu á að losa viðskiptavininn við áreiti svo hann geti betur einbeitt sér að sinni kjarnastarfsemi. 

Við leitum að öflugum og metnaðarfullum einstaklingi til að sinna sérverkefnum á ýmsum sviðum þjónustunnar auk þess að leysa af við daglega stjórnun sérverkefna, sem m.a. felast í tilboðs- og  áætlanagerð, úthlutun verkefna, samskiptum við viðskiptavini og öðrum verkefnum sem tilheyra rekstri félagsins.  Um breytilegan vinnutíma er að ræða.

Hæfniskröfur eru að umsækjendur  hafi reynslu af verkefnastjórnun og hafi getu til að vinna sjálfstætt sem og í hópi. Áhersla er lögð á skipulagshæfileika, útsjónarsemi, reglusemi, snyrtimennsku, lipurð í mannlegum samskiptum og góða enskukunnátta.  Kostur er ef viðkomandi hafa góða þekkingu á m.a. gólfefnum.

Einnig leitum við að starfsmönnum við bónun gólfa, hreingerningar, gluggaþvott og önnur sérverkefni, miklil vinna framundan.

Umsóknarfrestur er til og með 10. mars nk.  Gengið verður frá ráðningum fljótlega.

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf., veitir nánari upplýsingar í síma 588-3031 frá kl.13-15 alla virka daga meðan á umsóknarferlinu stendur.  Vinsamlega sendið umsóknir til stra@stra.is, þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi hringi eða sendi rafpóst með tilkynningu um þátttöku.

Við leitum að framúrskarandi þjónustuliprum sölumönnum til starfa hjá glæsilegri sérverslun staðsettri á Stór-Reykjavíkursvæðinu. 

Störfin felast í móttöku viðskiptavina, ráðgjöf við vöruval og frágangi sölu auk annarra hefðbundinna verslunarstarfa, s.s. framsetningu vöru, tiltekt pantana auk annarra tilfallandi starfa. 

Hæfniskröfur eru að umsækjendur hafi marktæka reynslu af sambærilegum störfum, en áhersla er lögð á þjónustulipurð, snyrtimennsku, reglusemi, jákvæðni og glaðlega framkomu. Leitað er að aðilum, sem hafa ánægju af að starfa í lifandi og skemmtilegu starfsumhverfi. 

Um framtíðarstörf er að ræða annars vegar störf allan daginn frá kl.11:00-18:00/19:00 og hins vegar hlutastörf frá kl.11:00-15:00 og frá kl.14:00-18:00 auk helgarvinnu skv. nánara samkomulagi. 

Umsóknarfrestur er til og með  1. mars nk., gengið verður frá ráðingum fljótlega. 

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 588 3031, frá kl.13-15 alla virka daga meðan á umsóknarferlinu stendur.  Vinsamlega sendið umsóknir til stra@stra.is, þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi hringi eða sendi rafpóst og tilkynni þátttöku.

Eignaumsjón er framsækið þjónustufyrirtæki sem byggir á hugbúnaðarlausnum og þjónar eigendum fasteigna. Félagið annast  umsjón  húsfélaga og rekstur fasteigna, sem og rekstrarfélaga um fasteignir auk leiguumsjónar, sjá nánar www.eignaumsjon.is.  Félagið er ört vaxandi og sinnir í dag umsjón um átta þúsund eigna. Félagið er nýflutt í glæsilegt húsnæði að Suðurlandsbraut 30 og starfar þar við mjög góðar aðstæður. 

Fjármálastjóri er ábyrgur fyrir fjármálum og áhættustýringu félagsins, hann hefur yfirumsjón með allri starfsemi og starfsmönnum á sviði innheimtu, gjaldkera, uppgjörs og fjármála ásamt fjármálaumsýslu viðskiptavina þess. Hann starfar náið með framkvæmdastjóra og öðrum stjórnendum félagsins að því markmiði að samhæfa alla fjárhags- og rekstrarlega starfsemi Eignaumsjónar.

Hæfniskröfur eru að umsækjendur hafi háskólamenntun á sviði viðskipta og/eða reksturs auk marktækrar reynslu af sambærilegum störfum.  Góð þekking á reikningshaldi, uppgjörum og áætlanagerð er skilyrði auk góðrar tölvuþekkingar og þekkingar á helstu bókhaldskerfum.  Umsækjendur þurfa að hafa góða íslensku- og enskukunnáttu í ræðu og riti. Leitað er að metnaðarfullum og áhugasömum aðila með góða samskipta- og stjórnunarhæfileika. 

Umsóknarfrestur er til og með 1. febrúar nk.  Gengið verður frá ráðningu sem fyrst. Ath. fyrirspurnum verður eingöngu svarað hjá STRÁ ehf.

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf. veitir frekari upplýsingar um starfið, en símaviðtalstími er frá kl.13-15 alla virka daga meðan á umsóknarferli stendur.  Vinsamlega sendið umsóknir/starfsferilskrár til stra@stra.is.

Viðtalsferli er hafið.

30.03. - Gengið hefur verið frá ráðningu í stöðu fjármálastjóra hjá Eignaumsjón hf.  Umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi.

Fyrirtækið er rótgróið og traust framleiðslufyrirtæki í nágrenni við Mosfellsbæ. 

Starfið felst í alhliða skrifstofustörfum s.s. móttöku, símaþjónustu, afgreiðslu pantana, reikningagerð, skjalavörslu og öðrum tilfallandi daglegum störfum.

Hæfniskröfur eru að umsækjendur hafi haldbæra þekkingu og reynslu af skrifstofustörfum og séu vanir að nota alhliða tölvuforrit s.s. Word, Excel, Netið, tölvupóst, en kostur er ef kunnátta í Navision er einnig fyrir hendi.  Áhersla er lögð á reglusemi, nákvæmni í vinnubrögðum, jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum.

Um er að ræða áhugavert atvinnutækifæri fyrir t.d. þá sem búa í Mosfellsbæ eða nágrenni.

Umsóknarfrestur er til og með 26. janúar nk., ráðning verður fljótlega.  Vinsamlega sendið umsóknir til stra@stra.is, þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi hringi eða sendi rafpóst og tilkynni þátttöku.

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf. veitir nánari upplýsingar, en símaviðtalstími er frá kl.13-15 alla virka daga meðan á umsóknarferlinu stendur.

02.02. - Viðtalsferli er hafið.

16.03. - Gengið hefur verið frá ráðningu í ofangreint starf.  Umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi.

Fleiri störf

Fréttir

Skrifstofa STRÁ ehf., verður lokuð frá 11.- 18. maí nk. vegna sumarleyfa, en símaþjónusta og móttaka umsókna til skráningar verður sem áður alla virka daga frá kl.9-15, vinsamlega skilið eftir nauðsynleg skilaboð og þeim verður svarað strax og kostur gefst.  

Vegna árshátíðarferðar til Dublinar verður skrifstofa STRÁ lokuð föstudaginn 24. apríl.  Skrifstofan verður opin frá og með mánudeginum 27. apríl eins og venjulega.  

Símaþjónusta verður eftir sem áður þennan dag og hægt er að koma skilaboðum til ráðgjafa þennan föstudag sem aðra virka daga.

Vinsamlega athugið að breyting hefur orðið á símaviðtalstíma hjá ráðgjafa, sem verður nú alla þriðju- og miðvikudaga milli kl.13-14.  Símaviðtalstími sem áður var mánudaga á sama tíma, færist nú yfir á þriðjudaga.  

Símaviðtalstími vegna auglýstra starfa er alla virka daga milli kl.13-15 meðan á umsóknarferli í viðkomandi störf stendur.

 

 

Við hefjum nýja árið með annríki og gerum ráð fyrir að það séu góð skilaboð fyrir atvinnuástand hérlendis.  Á vefnum má sjá þrjú ný störf auglýst, tvö á sviði millistjórnunar og eitt sérfræðistarf, auk annarra þeirra starfa sem borist hafa og ekki verða auglýst á vefnum. 

Aukin tæknivæðing fyrirtækisins er jafnframt að skila sér og mun sanna sig enn frekar á nýju ári.  Vegna tímabundins álags bendum við vinsamlega umsækjendum og öðrum hlutaðeigandi á að leggja inn skilaboð hjá símaþjónustu okkar, þ.e. nafn og símanúmer, og munum við hafa samband jafnskjótt og auðið verður. Öllum skilaboðum verður svarað, þökkum jafnframt sýnda þolinmæði.

Beðist er velvirðingar á að útvistaður netþjónn STRÁ ehf. hefur verið í uppfærslu hjá þjónustuaðilum í dag og því hefur rafpóstur hingað ekki borist með eðlilegum hætti.  Unnið er að betur um bótum sökum þessa.  Umsækjendum er velkomið að hringja í 588 3031 og leggja inn skilaboð, sem svarað verður strax og auðið er.

Í lok júlí þessa árs birtust þrjár tölur um vinnumarkaðinn á Íslandi. Hagstofan og Vinnumálastofnun birtu atvinnuleysistölur og Hagstofan birti einnig launavísitölu júnímánaðar.

Í Hagsjá Landsbankans kemur fam að tölurnar sýna allar að vinnumarkaðurinn er á réttri leið, atvinnuleysi lækkar og laun hækka. Á sama tíma er verðbólgan lág og því hefur kaupmáttur launa aukist.

Atvinnuleysi á mælikvarða Hagstofunnar (úrtakskönnun) var 4,6% í júní samanborið við 7,1% í maí, mikil sveifla er í tölum Hagstofunnar og því betra að skoða lengri tímabil og meðaltöl. Í júní 2013 mældist atvinnuleysið 6,4%, það hefur því lækkað um 1,8 prósentustig milli ára.

Samkvæmt tölum VMST var atvinnuleysið 3,2% í júní og lækkaði um 0,4% frá mánuðinum á undan. Í júní 2013 var atvinnuleysið 3,9% og hefur það því lækkað um 0,7 prósentur milli ára. Sé horft á 12 mánaða meðaltal er atvinnuleysið einni prósentu lægra á þann mælikvarða en það var fyrir ári síðan.

Launavísitalan hækkaði um 0,5% milli mánaða í júní. Launavísitalan hefur því hækkað um 4,1% á þessu ári og um 5,4% frá sama mánuði árið áður.

Verðbólgan hefur verið lág að undanförnu, það veldur því að launahækkanir skila sér frekar í auknum kaupmætti. Kaupmáttur launa hefur aukist um 3,1% á árinu 2014, sem verður að teljast nokkuð mikil hækkun. Kaupmáttur launa er nú á svipuðum stað og hann var undir lok árs 2006.

 

Skv. Visi.is í júlí 2014, birt góðfúslega á vef Starfsráðninga ehf.

Ný heimasíða STRÁ Starfsráðninga ehf. hefur litið dagsins ljós.  Markmið þessa er að auðvelda umsækjendum og viðskiptavinum aðgengi að upplýsingum og glöggva sig betur á starfsemi félagsins og þeim störfum sem auglýst eru.  

Jafnframt bendum við á að flest þau störf sem inn á okkar borð koma eru leyst með leit í öflugum gagnabanka félagsins. Þannig spörum við vinnuveitendum tíma, fé og fyrirhöfn auk þess að veita þeim umsækjendum sem eru á skrá betri þjónustu varðandi vinnslu og utanumhald þeirra gagna. 

Við minnum einnig á að símaviðtalstímar hjá ráðgjafa eru alla mánu- og miðvikudaga milli kl.13-14.

Við auglýsum ekki öll störf á vefi okkar né í fjölmiðlum. Okkar styrkur er öflugur gagnabanka og þar leitum við að umsóknum er passa við þau störf sem okkur berast í samræmi við hæfniskröfur vinnuveitenda. Við vitum að valið á rétta starfsfólkinu er einn mikilvægasti þátturinn í velgengni íslenskra fyrirtækja. Símaviðtalstími hjá ráðgjafa er alla mánu- og miðvikudaga frá kl.13-14, vinsamlega leggið inn skilaboð ef allar línur eru uppteknar. Skilaboðum verður svarað jafnskjótt og kostur gefst. Nýr vefur fyrirtækisins mun brátt líta dagsins ljós.
Fleiri fréttir