Um STRÁ

Reynsla ráðgjafa hjá STRÁ Starfsráðningum ehf. á sviði starfsmanna- og ráðningarmála spanna nú yfir þrjá áratugi, en við höfum unnið fyrir mörg helstu og leiðandi fyrirtæki landsins.

Sími: 588 3031

Netfang: stra@stra.is

Lesa meira

Ný störf í boði

Óskum eftir að ráða bókara hjá Eignaumsjón hf.

Helstu verkefni eru:

·         Færsla bókhalds og reikningagerð fyrir hönd viðskiptavina Eignaumsjónar

·         Ýmis uppgjör, afstemmingar og almenn bókhaldsstörf

·         Önnur störf með fjármálateymi Eignaumsjónar við úrlausn fjölbreyttra verkefna

Hæfniskröfur:

Marktæk starfsreynsla af sambærilegum störfum er skilyrði. Þekking af DK hugbúnaði ásamt góðri almennri tölvukunnáttu.  Áhersla er lögð á frumkvæði, fagmennsku og nákvæm vinnubrögð. Viðkomandi þarf einnig að vera lipur í mannlegum samskiptum og geta unnið sjálfstætt, sem og í hópi.

Umsóknarfrestur:

Umsóknarfrestur  er til og með 24. júlí nk. Um framtíðarstarf er að ræða og verður gengið frá ráðningu sem fyrst. 

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ veitir frekari upplýsingar um starfið í síma: 588 3031. Símaviðtalstími er frá kl.13-15 alla virka daga meðan á umsóknarferlinu stendur. Vinsamlega sendið umsóknir og meðfylgjandi gögn til stra@stra.is. Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi geta hringt eða sent rafpóst og tilkynnt þátttöku.  Unnið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

STRÁ Starfsráðningar ehf. – Suðurlandsbraut 30 – sími 588-3031 – gudny@stra.is –  www.stra.is

Eignaumsjón er leiðandi fyrirtæki í þjónustu við húsfélög og rekstrarfélög húseigna og býður heildarlausnir í rekstri fjöleignarhúsa, bæði íbúðarhúsnæðis og atvinnuhúsnæðis. Félagið hefur umsjón með daglegum rekstri um 470 hús- og rekstrarfélaga. Áhersla okkar til framtíðar er að mæta vaxandi þörfum eigenda fasteigna með góðri þjónustu og skilvirkum lausnum sem byggja á gagnsæi upplýsinga og umhverfisvænum gildum.

 

 

 

Óskum eftir að ráða sérfræðing í fjármálateymi Eignaumsjónar hf.

Helstu verkefni eru:

·         Stýring fjármuna viðskiptavina Eignaumsjónar í samvinnu við fjármálastjóra

·         Gerð kostnaðar- og innheimtuáætlana fyrir viðskiptavini Eignaumsjónar

·         Samskipti við viðskiptavini Eignaumsjónar varðandi reikninga, innheimtu og áætlanir

·         Stýring greiðslu reikninga fyrir viðskiptavini Eignaumsjónar

·         Samskipti við þjónustuaðila fyrir hönd viðskiptavina Eignaumsjónar

·         Framkvæmdauppgjör ásamt fjármálagreiningum fyrir viðskiptavini Eignaumsjónar

·         Önnur fjölbreytt dagleg störf

Hæfniskröfur:

Menntun á sviði fjármála-/viðskiptafræði eða sambærileg menntun. Marktæk starfsreynsla af sambærilegum störfum er skilyrði. Áhersla er lögð á frumkvæði, fagmennsku og nákvæm vinnubrögð. Viðkomandi þarf einnig að vera lipur í mannlegum samskiptum og geta unnið sjálfstætt, sem og í hópi.

Umsóknarfrestur:

Umsóknarfrestur  er til og með 24. júlí nk. Um framtíðarstarf er að ræða og verður gengið frá ráðningu sem fyrst.  

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ veitir frekari upplýsingar um starfið í síma: 588 3031. Símaviðtalstími er frá kl.13-15 alla virka daga meðan á umsóknarferlinu stendur. Vinsamlega sendið umsóknir og meðfylgjandi gögn til stra@stra.is. Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi geta hringt eða sent rafpóst og tilkynnt þátttöku. Unnið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

STRÁ Starfsráðningar ehf. – Suðurlandsbraut 30 – sími 588-3031 – gudny@stra.is –  www.stra.is

Eignaumsjón er leiðandi fyrirtæki í þjónustu við húsfélög og rekstrarfélög húseigna og býður heildarlausnir í rekstri fjöleignarhúsa, bæði íbúðarhúsnæðis og atvinnuhúsnæðis. Félagið hefur umsjón með daglegum rekstri um 470 hús- og rekstrarfélaga. Áhersla okkar til framtíðar er að mæta vaxandi þörfum eigenda fasteigna með góðri þjónustu og skilvirkum lausnum sem byggja á gagnsæi upplýsinga og umhverfisvænum gildum.

Eignaumsjón hf., er leiðandi fyrirtæki í þjónustu við húsfélög og rekstrarfélög húseigna og býður heildarlausnir í rekstri fjöleignarhúsa, bæði íbúðarhúsnæðis og atvinnuhúsnæðis. Félagið hefur umsjón með daglegum rekstri um 450 hús- og rekstrarfélaga. Áhersla okkar til framtíðar er að mæta vaxandi þörfum eigenda fasteigna með góðri þjónustu og skilvirkum lausnum sem byggja á gagnsæi upplýsinga og umhverfisvænum gildum.

Sérfræðingur

Helstu verkefni eru:

·      Stýring fjármuna viðskiptavina Eignaumsjónar í samvinnu við fjármálastjóra

·      Stýring greiðslu reikninga fyrir viðskiptavini Eignaumsjónar

·      Samskipti við viðskiptavini Eignaumsjónar varðandi reikninga, innheimtu og áætlanir

·      Vinna við gerð rekstraráætlana fyrir viðskiptavini Eignaumsjónar

·      Samskipti við þjónustuaðila fyrir hönd viðskiptavina Eignaumsjónar

·      VSK endurgreiðslur fyrir viðskiptavini Eignaumsjónar

·      Samskipti við fjármálastofnanir fyrir hönd viðskiptavina Eignaumsjónar í samvinnu við fjármálastjóra

·      Önnur fjölbreytt dagleg störf

Hæfniskröfur: menntun á sviði fjármála-/viðskiptafræði eða sambærileg menntun. Marktæk starfsreynsla af sambærilegum störfum er skilyrði. Áhersla er lögð á frumkvæði, fagmennsku og nákvæm vinnubrögð. Viðkomandi þarf einnig að vera lipur í mannlegum samskiptum og geta unnið sjálfstætt, sem og í hópi.

Umsóknarfrestur: er til og með 17. apríl nk. Um framtíðarstarf er að ræða og verður gengið frá ráðningu sem fyrst.  

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ veitir frekari upplýsingar um starfið í síma: 588 3031. Símaviðtalstími er frá kl.13-15 alla virka daga meðan á umsóknarferlinu stendur. Vinsamlega sendið umsóknir og meðfylgjandi gögn til stra@stra.is. Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi geta hringt eða sent rafpóst og tilkynnt þátttöku.

STRÁ Starfsráðningar ehf. – Suðurlandsbraut 30 – sími 588-3031 – gudny@stra.is –  www.stra.is

www.eignaumsjon.is 

 26.04. - Vinnsluferli er hafið.

29.04. - Viðtalsferli er hafið.

08.05. - Gengið hefur verið frá ráðningu í stöðu sérfræðings hjá Eignaumsjón hf. Umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi.

Sinfóníuhljómsveit Íslands óskar eftir að ráða fjármálafulltrúa

Fjármálafulltrúi annast samskipt við Fjársýslu ríkisins f.h. SÍ og sér um uppgjör tónleika og gerð rekstraráætlana í samvinnu við framkvæmdastjóra. Hann hefur umsjón með launakeyrslum og tímafærslum, ásamt afgreiðslu reikninga. Fjármálafulltrúi hefur að auki umsjón með eignaskrá og vörslu sérsjóða auk annarra fjölbreytilegra verkefna skv. beiðni yfirmanns hverju sinni.

Hæfniskröfur eru að umsækjendur hafi marktæka reynslu af sambærilegum störfum og framhaldsmenntun í bókhaldi og uppgjöri s.s. próf til viðurkennds bókara. Æskilegt er að viðkomandi hafi þekkingu á fjárhags- og mannauðskerfinu ORACLE/Orri og öðrum kerfum fjársýslunnar. Áhersla er lögð á færni í mannlegum samskiptum, sjálfstæði og fagmennsku í vinnubrögðum, skipulagshæfni og metnað til árangurs í starfi.

Umsóknarfrestur er til og með 4. febrúar nk., og starfskjör verða skv. kjarasamningi SFR. Vinsamlega athugið að fyrirspurnum verður eingöngu svarað hjá STRÁ, www.stra.is

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf., veitir nánari upplýsingar í síma 588 3031, en símaviðtalstími er frá kl.13-15 alla virka daga meðan á umsóknarferlinu stendur. Vinsamlega sendið starsferilskrár til stra@stra.is ásamt viðeigandi gögnum.

Sinfóníuhljómsveit Íslands er ein stærsta menningastofun landsins með um 100 manna starfslið. Hljómsveitin hefur aðsetur í tónlistarhúsinu Hörpu og heldur um 100 tónleika á hverju starfsári, m.a. áskriftartónleika með heimsþekktum stjórnendum og einleikurum, fjölskyldutónleika og skólatónleika fyrir nemendur á öllum aldri. Gildi Sinfóníuhljómsveitar Íslands eru: Listrænn metnaður - Liðshygð - Fagmennska - Fjölbreytni. Sjá nánar www.sinfonis.is

07.03. - Gengið hefur verið frá ráðningu fjármálafulltrúa.  Umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi.

Sinfóníuhljómsveit Íslands óskar eftir að ráða fjármálafulltrúa 

Fjármálafulltrúi annast samskipti við Fjársýslu ríkisins f.h. SÍ og sér um uppgjör tónleika og gerð rekstraráætlana í samvinnu við framkvæmdastjóra. Hann hefur umsjón með launakeyrslum og tímafærslum, ásamt afgreiðslu reikninga.  Fjármálafulltrúi hefur að auki umsjón með eignaskrá og vörslu sérsjóða auk annarra fjölbreytilegra verkefna skv. beiðni yfirmanns hverju sinni. 

Hæfniskröfur eru að umsækjendur hafi marktæka reynslu af sambærilegum störfum og yfirgripsmikla þekkingu á fjárhags- og mannauðskerfinu ORACLE/Orri og öðrum kerfum fjársýslunnar. Framhaldsmenntun í bókhaldi og uppgjöri s.s. próf til viðurkennds bókara er æskilegt.  Áhersla er lögð á færni í mannlegum samskiptum, sjálfstæði og fagmennsku í vinnubrögðum, skipulagshæfni og metnað til árangurs í starfi. 

Umsóknarfrestur er til og með 30. október nk., en starfsbyrjun verður frá og með 1. janúar nk.  Starfskjör verða skv. kjarasamningi SFR.  Vinsamlega athugið að fyrirspurnum verður eingöngu svarað hjá STRÁ   www.stra.is. 

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf. veitir nánari upplýsingar í síma 588 3031, en símaviðtalstími er frá kl. 13-15, alla virka daga meðan á umsóknarferlinu stendur. Vinsamlega sendið starfsferilskrár til stra@stra.is ásamt viðeigandi gögnum. 

Sinfóníuhljómsveit Íslands er ein stærsta menningarstofnun landsins með um 100 manna starfslið. Hljómsveitin hefur aðsetur í tónlistarhúsinu Hörpu og heldur um 100 tónleika og viðburði á hverju starfsári, m.a. áskriftartónleika með heimsþekktum stjórnendum og einleikurum, fjölskyldutónleika og skólatónleika fyrir nemendur á öllum aldri. Gildi Sinfóníuhljómsveitar Íslands eru: Listrænn metnaður - Liðshygð - Fagmennska - Fjölbreytni.  Sjá nánar www.sinfonia.is

02.11. - Vinsamlega athugið að viðtalsferli vegna ofangreindrar stöðu verður sett á bið til og með 19. nóvember vegna tónleikaferðar Sinfóníuhljómsveitar Íslands til Japan. 

28.11. - Viðtalsferli er hafið.

10.12. - Gengið hefur verið frá ráðningu fjármálafulltrúa hjá Sinfóníuhljómsveit Íslands, umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi.

Leiðsögn - Stéttarfélag leiðsögumanna óska eftir að ráða framkvæmdastjóra

Helstu verkefni framkvæmdastjóra eru þessi:

 • Hann starfar fyrir félagið og stjórn þess í nánu samstarfi við formann félagsins, undirbýr fundi stjórnar og mál, sem þarfnast ákvarðana og leggur þau fyrir stjórn.
 • Hann fylgir eftir ákvörðunum stjórnar og sér fyrir hennar hönd um framkvæmd þeirra auk annarra þeirra verkefna sem félaginu ber að sinna.
 • Hann annast daglega stjórnun og yfirumsjón með starfsemi félagsins, innheimtu félagsgjalda, reikningshald, bréfaskriftir og stýrir skrifstofu félagsins. Hann sinnir að auki öðru er lýtur að þjónustu við félagsmenn s.s. upplýsingagjöf, ráðgjöf og öðrum tilfallandi verkefnum.
 • Hann annast samskipti við aðila utan félagsins svo sem önnur stéttarfélög og vinnuveitendur og samtök þessara aðila, lögmann félagsins og aðra sem starfa fyrir það.
 • Hann er ábyrgur gagnvart stjórn fyrir fjármálum félagsins og gerir stjórninni reglulega grein fyrir stöðu þeirra.

Leitað er að einstaklingi með menntun á sviði lögfræði, viðskiptafræði, stjórnsýslu eða með aðra sambærilega háskólamenntun. Jafnframt verður litið til reynslu af stjórnun, störfum að félagsmálum, samskiptum, fjármálastjórn o.fl.

Umsækjendur hafi gott vald á íslensku máli í tali og riti, kunnáttu í ensku, góða tölvukunnáttu, frumkvæði, hæfni í mannlegum samskiptum og metnað til árangurs í starfi.

Ráðið verður í hálft stöðugildi til eins árs, en framhald ráðningar og starfshlutfall verður endurskoðað að þeim tíma loknum. Sjá nánar www.touristguide.is 

Umsóknarfrestur er til og með 15. október nk. Gengið verður frá ráðningu fljótlega.

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf., veitir frekari upplýsingar um starfið í síma 588 3031, en símaviðtalstími er frá kl.13-15 alla virka daga meðan á umsóknarferlinu stendur.  Vinsamlega sendið umsóknir/starfsferilskrár og meðfylgjandi gögn til stra@stra.is. Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi hringi eða sendi rafpóst með tilkynningu um þátttöku.

19.10 - Viðtalsferli er hafið.

05.11. - Gengið hefur verið frá ráðningu í stöðu framkvæmdastjóra hjá Leiðsögn.

Umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi.

Óskum eftir að ráða hópstjóra í þjónustuver Eignaumsjónar hf.

Þjónustuver Eignaumsjónar annast samskipti við viðskiptavini, ráðgjöf og undirbúning funda o.m.fl.

Helstu verkefni hópstjóra eru:

 • Verkstjórn daglegra verkefna þjónustuvers
 • Upplýsingagjöf, ráðgjöf og samskipti við viðskiptavini
 • Samskipti við þjónustuaðila og verktaka
 • Auk annarra fjölbreytilegra starfa í þjónustuveri Eignaumsjónar hf.

Æskilegt er að umsækjendur séu með stúdentspróf eða sambærilega menntun að lágmarki. Marktæk starfsreynsla af sambærilegum störfum er kostur.  Töluglöggvun og góð þekking á helstu tölvuforritum s.s. Outlook, Excel og Word ásamt almennri tölvukunnáttu er nauðsynleg.

Áhersla er lögð á samskiptahæfni, ríka þjónustulund, skipulagshæfileika, lipurð í mannlegum samskiptum, fagmennsku og nákvæm vinnubrögð.

Umsóknarfrestur er til og með 9. september nk., gengið verður frá ráðningu sem fyrst.

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf., veitir frekari upplýsingar um starfið í síma 588 3031, en símatími er alla virka daga frá kl.13-15 meðan á umsóknarferlinu stendur. Vinsamlega sendið umsóknir og meðfylgjandi gögn til stra@stra.is 

Eignaumsjón er 17 ára gamalt fyrirtæki og er leiðandi í þjónustu við húsfélög og rekstrarfélög, og býður heildarlausnir í rekstri fjöleignarhúsa bæði íbúðarhúsnæðis og atvinnuhúsnæðis. Félagið hefur umsjón með daglegum rekstri fjölmargra hús- og rekstrarfélaga og kemur faglega að lausn mála, sem koma upp í fjölbýlum og fjöleignarhúsum. Markmið félagsins er að gera rekstur húsfélaga markvissari og ódýrari, auðvelda störf stjórna og spara tíma þeirra, sem að húsfélaginu standa.

Gegnsæi og hlutleysi í öllum rekstri og aðgengilegar upplýsingar um rekstur og ákvarðanir auka skilvirkni og bætir samskipti.

12.09. - Viðtalsferli er hafið.

27.09. - Ráðningarferli vegna auglýstrar stöðu hópstjóra hjá Eignaumsjón hf. hefur verið sett á frest um óákveðinn tíma.  Umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi.

Óskum eftir að ráða þjónustufulltrúa hjá Eignaumsjón hf.

Helstu verkefni eru:

 • Upplýsingagjöf og samskipti við viðskiptavini
 • Umsjón og vinnsla innheimtu húsgjalda og annarrar innheimtu fyrir hönd viðskiptavina
 • Undirbúningur vegna húsfunda
 • Skráningar á gögnum
 • Undirbúningur og uppsetning á innheimtuáætlunum
 • Samskipti við þjónustuaðila fh. viðskiptavina
 • Auk annarra fjölbreytilegra daglegra starfa í þjónustuveri Eignaumsjónar hf.

Æskilegt er að umsækjendur séu með stúdentspróf eða sambærilega menntun að lágmarki. Marktæk reynsla af sambærilegum störfum er kostur. Töluglöggvun og góð þekking á helstu tölvuforritum s.s. Excel og Word ásamt almennri tölvukunnáttu er nauðsynleg.

Áhersla er lögð á áhugasemi, fagmennsku og nákvæm vinnubrögð, frumkvæði og eftirfylgni auk lipurðar í mannlegum samskiptum. Viðkomandi þurfa að geta unnið sjálfstætt sem og í hópi.

Umsóknarfrestur er til og með 9. september nk., gengið verður frá ráðningu sem fyrst.

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf., veitir frekari upplýsingar um starfið í síma 588 3031, en símatími er alla virka daga frá kl.13-15 meðan á umsóknarferlinu stendur. Vinsamlega sendið umsóknir og meðfylgjandi gögn til stra@stra.is

Eignaumsjón er 17 ára gamalt fyrirtæki og er leiðandi í þjónustu við húsfélög og rekstrarfélög, og býður heildarlausnir í rekstri fjöleignarhúsa bæði íbúðarhúsnæðis og atvinnuhúsnæðis. Félagið hefur umsjón með daglegum rekstri fjölmargra hús- og rekstrarfélaga og kemur faglega að lausn mála, sem koma upp í fjölbýlum og fjölbýlishúsum. Markmið félagsins er að gera rekstur húsfélaga markvissari og ódýrari, auðvelda störf stjórna og spara tíma þeirra sem að húsfélaginu standa.

Gegnsæi og hlutleysi í öllum rekstri og aðgengilegar upplýsingar um rekstur og ákvarðanir auk skilvirkni og bætir samskipti.

14.09. - Viðtalsferli er hafið.

27.09. Gengið hefur verið frá ráðningum þjónustufulltrúa í 2 stöður hjá Eignaumsjón.  Umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi.

Fleiri störf

Fréttir

Eignaumsjón er leiðandi fyrirtæki í þjónustu við húsfélög og rekstrarfélög húseigna og býður heildarlausnir í rekstri fjöleignarhúsa, bæði íbúðarhúsnæðis og atvinnuhúsnæðis. Félagið hefur umsjón með daglegum rekstri um 470 hús- og rekstrarfélaga. Áhersla okkar til framtíðar er að mæta vaxandi þörfum eigenda fasteigna með góðri þjónustu og skilvirkum lausnum sem byggja á gagnsæi upplýsinga og umhverfisvænum gildum.

Vegna aukinna umsvifa óska forráðamenn Eignaumsjónar hf., að ráða í ný störf hjá félaginu. Um er að ræða starf fyrir öflugan og fjölhæfan bókara, sem og stöðu fyrir sérfræðing í fjármálateymi félagsins.

 

Vinsamlega athugið að skrifstofa STRÁ ehf., verður lokuð frá 4. - 11. desember nk.

Símaþjónusta og móttaka skilaboða verður áfram þessa daga frá kl.09:00-15:00 virka daga, en skilaboðum verður svarað frá og með 11. des.

Vegna vetrarleyfa verður skrifstofa STRÁ lokuð frá 3. febrúar til 17. febrúar n.k  Þeir sem erindi eiga er velkomið að hringja í síma 588-3031 og leggja inn skilaboð, sem svarað verður frá og með 20. febrúar. 

Skrifstofa STRÁ ehf., verður lokuð frá 11.- 18. maí nk. vegna sumarleyfa, en símaþjónusta og móttaka umsókna til skráningar verður sem áður alla virka daga frá kl.9-15, vinsamlega skilið eftir nauðsynleg skilaboð og þeim verður svarað strax og kostur gefst.  

Vegna árshátíðarferðar til Dublinar verður skrifstofa STRÁ lokuð föstudaginn 24. apríl.  Skrifstofan verður opin frá og með mánudeginum 27. apríl eins og venjulega.  

Símaþjónusta verður eftir sem áður þennan dag og hægt er að koma skilaboðum til ráðgjafa þennan föstudag sem aðra virka daga.

Vinsamlega athugið að breyting hefur orðið á símaviðtalstíma hjá ráðgjafa, sem verður nú alla þriðju- og miðvikudaga milli kl.13-14.  Símaviðtalstími sem áður var mánudaga á sama tíma, færist nú yfir á þriðjudaga.  

Símaviðtalstími vegna auglýstra starfa er alla virka daga milli kl.13-15 meðan á umsóknarferli í viðkomandi störf stendur.

 

 

Við hefjum nýja árið með annríki og gerum ráð fyrir að það séu góð skilaboð fyrir atvinnuástand hérlendis.  Á vefnum má sjá þrjú ný störf auglýst, tvö á sviði millistjórnunar og eitt sérfræðistarf, auk annarra þeirra starfa sem borist hafa og ekki verða auglýst á vefnum. 

Aukin tæknivæðing fyrirtækisins er jafnframt að skila sér og mun sanna sig enn frekar á nýju ári.  Vegna tímabundins álags bendum við vinsamlega umsækjendum og öðrum hlutaðeigandi á að leggja inn skilaboð hjá símaþjónustu okkar, þ.e. nafn og símanúmer, og munum við hafa samband jafnskjótt og auðið verður. Öllum skilaboðum verður svarað, þökkum jafnframt sýnda þolinmæði.

Beðist er velvirðingar á að útvistaður netþjónn STRÁ ehf. hefur verið í uppfærslu hjá þjónustuaðilum í dag og því hefur rafpóstur hingað ekki borist með eðlilegum hætti.  Unnið er að betur um bótum sökum þessa.  Umsækjendum er velkomið að hringja í 588 3031 og leggja inn skilaboð, sem svarað verður strax og auðið er.

Fleiri fréttir