Um STRÁ

Reynsla ráðgjafa hjá STRÁ Starfsráðningum ehf. á sviði starfsmanna- og ráðningarmála spanna nú yfir þrjá áratugi, en við höfum unnið fyrir mörg helstu og leiðandi fyrirtæki landsins.

Sími: 588 3031

Netfang: stra@stra.is

Lesa meira

Ný störf í boði

Óskum eftir að ráða sérfræðing á bókhalds- og uppgjörssvið Eignaumsjónar hf.

Helstu verkefni sérfræðings eru að:

·         Leiða bókhaldssvið Eignaumsjónar hf. í samstarfi við fjármálastjóra

·         Annast gæðamál og tímaáætlanir bókhalds.

·         Sjá um bókun fjárhagsbókalds fyrir viðskiptavini Eignaumsjónar hf.

·         Vinna við ársuppgjör og afstemmingar fyrir viðskiptavini Eignaumsjónar hf.

·         Annast framkvæmd rekstraruppgjöra.

·         Sjá um samskipti við fjármálastofnanir fyrir hönd viðskiptavina Eignaumsjónar hf. í samvinnu við fjármálastjóra.  Auk annarra fjölbreytilegra daglegra starfa.

Æskilegt er að umsækjendur séu með viðskiptafræðimenntun eða sambærilegt nám.  Marktæk starfsreynsla af sambærilegu er skilyrði.  Áhersla er lögð á áhugasemi, fagmennsku og nákvæm vinnubrögð, frumkvæði og fylgni til framkvæmda auk lipurðar í mannlegum samskiptum.  Viðkomandi þurfa að geta unnið sjálfstætt sem og í hópi.

Umsóknarfrestur er til og með 14. október nk., gengið verður frá ráðningu sem fyrst.  Um framtíðarstarf er að ræða allan daginn.

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf., veitir frekari upplýsingar um starfið í síma 588 3031, en símatími er alla virka daga frákl.13-15 meðan á umsóknarferli stendur.  Vinsamlega sendið umsóknir og meðfylgjandi gögn til stra@stra.is.  Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi hringi eða sendi rafpóst og tilkynni þátttöku.

Eignaumsjón er leiðandi fyrirtæki í þjónustu við húsfélög og rekstrarfélög húseigna, og býður heildarlausnir í rekstri fjöleignarhúsa bæði íbúðarhúsnæðis og atvinnuhúsnæðis. Félagið hefur umsjón með daglegum rekstri fjölmargra hús- og rekstrarfélaga og kemur faglega að lausn ótal mála sem koma upp í fjölbýlum og fjöleignarhúsum. Markmið félagsins er að gera rekstur húsfélaga markvissari og ódýrari, auðvelda störf stjórna og spara tíma þeirra sem að húsfélaginu standa.

Eignaumsjón vinnur dyggilega fyrir fasteignaeigendur með faglegum vinnubrögðum og ákvarðanatökum. Gegnsæi í öllum rekstri og aðgengilegar upplýsingar um rekstur og ákvarðanir auka skilvirkni og bætir samskipti fasteignaeigenda. 

Helstu verkefni eru:

· Dagleg þjónusta og almenn ráðgjöf til viðskiptavina félagsins.

· Umsjón með minni útboðum, útvegun verktaka og þjónustuaðila til viðskiptavina Eignaumsjónar.

· Umsjón með fundaþjónustu, undirbúningur funda, fundastjórn og – ritun.

· Samskipti við verktaka/þjónustuaðila.

·  Auk annarra fjölbreytilegra verkefna s.s. gerð húsfélagsyfirlýsinga, leigusamninga o.fl.

Hæfnirkröfur eru að umsækjendur séu menntaðir á sviði viðskipta og/eða reksturs eða með sambærilega menntun.  Marktæk starfsreynsla af sambærilegu er kostur.  Áhersla er lögð á áhugasemi, fagmennsku og nákvæm vinnubrögð, frumkvæði og fylgni til framkvæmda auk lipurðar í mannlegum samskiptum.  Viðkomandi þurfa að geta unnið sjálfstætt sem og í hópi.

Umsóknarfrestur er til og með 26. september nk., gengið verður frá ráðningu sem fyrst.  Um framtíðarstarf er að ræða allan daginn.

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf., veitir frekari upplýsingar um starfið í síma 588 3031, en símatími er alla virka daga frákl.13-15.  Vinsamlega sendið umsóknir og meðfylgjandi gögn til stra@stra.is.  Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi hringi eða sendi rafpóst og tilkynni þátttöku.

Eignaumsjón er leiðandi fyrirtæki í þjónustu við húsfélög og rekstrarfélög húseigna, og býður heildarlausnir í rekstri fjöleignarhúsa bæði íbúðarhúsnæðis og atvinnuhúsnæðis. Félagið hefur umsjón með daglegum rekstri fjölmargra hús- og rekstrarfélaga og kemur faglega að lausn ótal mála sem koma upp í fjölbýlum og fjöleignarhúsum. Markmið félagsins er að gera rekstur húsfélaga markvissari og ódýrari, auðvelda störf stjórna og spara tíma þeirra sem að húsfélaginu standa.

Eignaumsjón vinnur dyggilega fyrir fasteignaeigendur með faglegum vinnubrögðum og ákvarðanatökum. Gegnsæi í öllum rekstri og aðgengilegar upplýsingar um rekstur og ákvarðanir auka skilvirkni og bætir samskipti fasteignaeigenda. 

05.10. - Gengið hefur verið frá ráðningu þjónustufulltrúa hjá Eignaumsjón.  Umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi.

 

Við leitum að ábyrgðarfullum starfsmanni til að sinna húsvörslu í skrifstofu- og atvinnuhúsnæði .

Starfið felst í umhirðu og umsjón sameiginlegra svæða, bílageymslu, bílastæða og lóðar auk þess eftirlit með sorpgeymslum og þrifum á gámum eftir losun.  Viðkomandi mun jafnframt sinna minniháttar viðhaldi og viðgerðum á húseigninni auk þess að aðstoða og leysa af umsjónarmann fasteigna.

Hæfniskröfur er að umsækjendur hafi reynslu af þátttöku í húsumsjón s.s. smíðum, ræstingum, viðhaldi o.þ.h.  Kostur er ef iðnmenntun er fyrir hendi.  Áhersla er lögð á reglusemi, dugnað, frumkvæði og fagmennsku í hvívetna.  Góð laun eru í boði fyrir réttan aðila.

Umsóknarfrestur er til og með 27. september nk., en gengið verður frá ráðningu sem allra fyrst.

Vinsamlega sendið umsóknir til stra@stra.is.  Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi hringi eða sendi rafpóst og tilkynni mótttöku.

Fyrirtækið er rótgróið og leiðandi á sviði lögfræðilegrar milliinnheimtu og staðsett miðsvæðis í Reykjavík

Innheimtufulltrúi annast alhliða innheimtu- og skrifstofustörf, s.s. símaþjónustu, gagnaskráningu, skjalavistun, utanumhald skjala auk annarra þeirra fjölbreytilegu daglegu starfa er falla til hverju sinni.

Hæfniskröfur eru að umsækjendur hafi marktæka reynslu af skrifstofustörfum, kostur er reynsla af sambærilegu.  Áhersla er lögð á að umsækjendur séu liðtækir tölvunotendur, töluglöggir og nákvæmir í vinnubrögðum.  Viðkomandi þurfa að vera liprir í mannlegum samskiptum með frumkvæði og skilvís vinnubrögð. Góð íslenskukunnátta er nauðsynleg, en kostur er þekking og reynsla af löginnheimtu.

Í boði er áhugavert starf hjá traustu og í þægilegu starfsumhverfi, viðkomandi þurfa að geta hafið störf fljótlega.  Umsóknarfrestur er til og með 26. september nk.

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf., svarar fyrirspurnum í síma 588-3031, frá kl.13-15 meðan á umsóknarferlinu stendur.  Vinsamlega sendið starfsferilskrár/umsóknir og meðfylgjandi gögn til stra@stra.is.  Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi hringi eða sendi rafpóst og tilkynni þátttöku.

 28.09. - Viðtalsferli er hafið.

30.09. - Gengið hefur verið frá ráðningu.  Umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi.

 

Sveitarfélagið Hornafjörður auglýsir laust til umsóknar starf forstöðumanns Menningarmiðstöðvar Hornafjarðar.

Starfsvið:

*Yfirumsjón með daglegum rekstri og starfsmannamálum Menningarmiðstöðvarinnar, 

yfirumsjón með héraðsskjalasafni og byggða- og náttúrugripasafni, sem og bókasafni

sveitarfélagsins. 

*Forstöðumaður ber auk þess ábyrgð á þróun safnamála,  vinnur að stefnumótun

og  menningarmálum auk annarra  fjölbreytilegra og krefjandi verkefna.

Hæfniskröfur eru að umsækjendur séu með háskólamenntun (BS/MS) sem hentar í starfið.  

Haldgóð þekking á safna- og menningarmálum er nauðsynleg auk starfsreynslu af 

sambærilegu.  Áhersla er lögð á sjálfstæð vinnubrögð, sveigjanleika í samstarfi, 

hæfni í mannlegum samskiptum, tölvulæsi og góða íslensku- og enskukunnáttu í ræðu og riti. 

Reynsla af stjórnun er nauðsynleg og kostur er ef viðkomandi hafa góða  þekkingu á svæðinu.

Í boði er áhugavert framtíðarstarf í barnvænu umhverfi þar sem öll nútíma þægindi eru til staðar, næg atvinnutækifæri, gott tómstundar- og félagslíf í friðsælu og framsæknu bæjarfélagi.  Laun verða í samræmi við kjarasamning launanefndar sveitarfélags og viðeigandi stéttarfélaga.

Umsóknarfrestur er til og með  18. september nk.  Gengið verður frá ráðningu fljótlega.

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf. veitir nánari upplýsingar um störfin í s: 588-3031 alla virka daga frá kl.13-15. Vinsamlegast sendið umsóknir ásamt meðfylgjandi gögnum til stra@stra.is sjá nánar á www.stra.is 

Athygli er vakin á því að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út með vísan til 3. tölul. 2. mgr. 2. gr. reglna um auglýsingar á lausum störfum nr. 464/1996, með síðari breytingum, sem settar eru með stoð í 2. mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningar hefur verið tekin.

Á heimasíðu  www.hornafjodur.is/atvinna /atvinna má sjá nánari upplýsingar um fleiri áhugaverð störf.

26.09. Viðtalsferli er hafið.

Sveitarfélagið Hornafjörður auglýsir laust til umsóknar starf leikskólastjóra við sameinaðan leikskóla á Höfn en ákveðið hefur verið að sameina leikskólana Krakkakot og Lönguhóla undir eitt þak.  Ráðið verður í stöðuna frá ársbyrjun 2017 eða eftir nánara samkomulagi.   

Sveitarfélaginu er annt um að vel takist til í nýjum leikskóla og verður leikskólastjóra  veittur öflugur stuðningur við sameininguna og uppbyggingu faglegs starfs í leikskólanum.  

Í menntastefnu sveitarfélagsins sem verið er að leggja lokahönd á er lögð áhersla á fjölbreytta kennsluhætti, að nýta margbreytilegt umhverfi og stórbrotna náttúru sem hluta af námsaðstæðum, starfa samkvæmt Uppbyggingarstefnunni - Uppeldi til ábyrgðar, jafnframt er lögð áhersla heilsueflandi skólastarf.

 Starfssvið:

Leikskólastjóri ber faglega- og rekstrarlega ábyrgð á starfi leikskóla , stjórnar honum og hefur forgöngu um mótun faglegrar stefnu innan ramma laga, reglugerða, aðalnámskrár, stefnu sveitarfélagsins og í samstarfi við skólasamfélagið.  Helstu verkefni leikskólastjóra eru að:

·         Vera faglegur leiðtogi og móta framtíðarstefnu leikskólans.

·         Vinna að sameiningu tveggja leikskóla og flutningi í nýtt hús.  

·         Stýra og bera ábyrgð á daglegu starfi og rekstri leikskólans.

·         Bera ábyrgð á starfsmannamálum svo sem ráðningum, vinnutilhögun og starfsþróun.

·         Skipuleggja foreldrasamstarf í samvinnu við foreldra og starfsfólk.

 Menntunar- og hæfniskröfur

·         Leikskólakennaramenntun og leyfi til að nota starfsheitið leikskólakennari.

·         Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla á leikskólastigi.

·         Leiðtogahæfileikar og hæfni í stjórnun.

·         Faglegur metnaður og frumkvæði í starfi.

·         Áhugi á að leiða þróunarstarf í leikskóla.

·         Samstarfshæfni og lipurð í mannlegum samskiptum.

·         Þekking eða reynsla af rekstri æskileg.

·         Góð almenn tölvukunnátta.

·         Góð íslenskukunnátta.

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf. veitir nánari upplýsingar um starfið í síma 588-3031 alla virka daga frá kl. 13-15. Vinsamlegast sendið umsóknir ásamt neðangeindum gögnum stra@stra.is

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf til að nota starfsheitið leikskólakennari. Æskilegt er að umsókn fylgi einnig greinargerð um framtíðarsýn umsækjanda á starf í leikskólanum. Umsóknarfrestur hefur verið framlengdur til og með 3. október 2016. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags stjórnenda leikskóla.

Á heimasíðunni www.hornafjodur.is/atvinna má sjá upplýsingar um fleiri áhugaverð störf. 

Óskum eftir að ráða sérfræðing á fjármálasviði fyrir Eignaumsjón hf.

Helstu verkefni eru:

·         Stýring fjármuna viðskiptavina Eignaumsjónar hf. í samvinnu við fjármálastjóra.

·         Stýring greiðslu reikninga fyrir viðskiptavini Eignaumsjónar hf. í samvinnu við fjármálastjóra

·         Samskipti við viðskiptavini Eignaumsjónar hf. varðandi reikninga, innheimtu og áætlanir

·         Samskipti við þjónustuaðila f.h. viðskiptavina Eignaumsjónar hf.

·         Að sækja um endurgreiðslur á VSK fyrir viðskiptavini Eignaumsjónar hf.

·         Samskipti við fjármálastofnanir fyrir hönd viðskiptavina Eignaumsjónar hf. í samvinnu við fjármálastjóra.  Auk annarra fjölbreytilegra daglegra starfa.

Æskilegt er að umsækjendur séu menntaðir á sviði fjármála-/viðskiptafræði eða með sambærilega menntun.  Marktæk starfsreynsla af sambærilegu er skilyrði.  Áhersla er lögð á áhugasemi, fagmennsku og nákvæm vinnubrögð, frumkvæði og fylgni til framkvæmda auk lipurðar í mannlegum samskiptum.  Viðkomandi þurfa að geta unnið sjálfstætt sem og í hópi.

Umsóknarfrestur er til og með 18. júlí nk., gengið verður frá ráðningu sem fyrst.  Um framtíðarstarf er að ræða allan daginn.

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf., veitir frekari upplýsingar um starfið í síma 588 3031, en símatími er alla virka daga frákl.13-15.  Vinsamlega sendið umsóknir og meðfylgjandi gögn til stra@stra.is.  Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi hringi eða sendi rafpóst og tilkynni þátttöku.

Eignaumsjón er leiðandi fyrirtæki í þjónustu við húsfélög og rekstrarfélög húseigna, og býður heildarlausnir í rekstri fjöleignarhúsa bæði íbúðarhúsnæðis og atvinnuhúsnæðis. Félagið hefur umsjón með daglegum rekstri fjölmargra hús- og rekstrarfélaga og kemur faglega að lausn ótal mála sem koma upp í fjölbýlum og fjöleignarhúsum. Markmið félagsins er að gera rekstur húsfélaga markvissari og ódýrari, auðvelda störf stjórna og spara tíma þeirra sem að húsfélaginu standa.

Eignaumsjón vinnur dyggilega fyrir fasteignaeigendur með faglegum vinnubrögðum og ákvarðanatökum. Gegnsæi í öllum rekstri og aðgengilegar upplýsingar um rekstur og ákvarðanir auka skilvirkni og bætir samskipti fasteignaeigenda. 

19.07. Vinnsluferli er hafið.

04.08. - Viðtalsferli er hafið.

19.08. - Gengið hefur verið frá ráðningu í stöðu sérfræðings á fjármálasviði Eignaumsjónar.  Umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi.

MULTIVAC á Íslandi selur og þjónustar MULTIVAC pökkunarvélar og aðrar vörur og vélar fyrir íslenskan iðnað.  Félagið er staðsett í Reykjavík og er dótturfélag MULTIVAC í Þýskalandi, sem er leiðandi á sínu sviði og rekur m.a. 74 dótturfélög víðsvegar í heiminum.

Við leitum að reynsluríkum og faglegum tæknimanni til að annast uppsetningu tækja/véla auk þess að annast viðgerðarþjónustu fyrir viðskiptavini fyrirtækisins.

Hæfniskröfur eru að umsækjendur séu iðnmenntaðir s.s. rafvirkjar, vélfræðingar eða með sambærilega menntun.  Marktæk reynsla af sambærilegum störfum og haldbær þekking á umræddu sviði er skilyrði. Áhersla er lögð á fagmennsku í vinnubrögðum, styrk í mannlegum samskiptum, frumkvæði og metnað til árangurs í starfi.  

Í boði er áhugavert starf í afar traustu og metnaðarfullu starfsumhverfi.  Um framtíðarstarf er að ræða, en gengið verður frá ráðningu skv. nánara samkomulagi.   Fyrirtækið leggur til bifreið fyrir starfið. Umsóknarfrestur er til og með 1. ágúst nk.

Guðný Harðardóttir veitir nánari upplýsingar í síma 588-3031, símaviðtalstími er frá kl.13-15 alla virka daga.  Vinsamlega sendið umsóknir og meðfylgjandi gögn til stra@stra.is.  Þeir sem eiga gögn fyrirliggjandi hringi eða sendi rafpóst og tilkynni þátttöku.

28.09. - Gengið hefur verið frá ráðningu tæknimanns hjá Multivac.  Umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fleiri störf

Fréttir

Skrifstofa STRÁ ehf., verður lokuð frá 11.- 18. maí nk. vegna sumarleyfa, en símaþjónusta og móttaka umsókna til skráningar verður sem áður alla virka daga frá kl.9-15, vinsamlega skilið eftir nauðsynleg skilaboð og þeim verður svarað strax og kostur gefst.  

Vegna árshátíðarferðar til Dublinar verður skrifstofa STRÁ lokuð föstudaginn 24. apríl.  Skrifstofan verður opin frá og með mánudeginum 27. apríl eins og venjulega.  

Símaþjónusta verður eftir sem áður þennan dag og hægt er að koma skilaboðum til ráðgjafa þennan föstudag sem aðra virka daga.

Vinsamlega athugið að breyting hefur orðið á símaviðtalstíma hjá ráðgjafa, sem verður nú alla þriðju- og miðvikudaga milli kl.13-14.  Símaviðtalstími sem áður var mánudaga á sama tíma, færist nú yfir á þriðjudaga.  

Símaviðtalstími vegna auglýstra starfa er alla virka daga milli kl.13-15 meðan á umsóknarferli í viðkomandi störf stendur.

 

 

Við hefjum nýja árið með annríki og gerum ráð fyrir að það séu góð skilaboð fyrir atvinnuástand hérlendis.  Á vefnum má sjá þrjú ný störf auglýst, tvö á sviði millistjórnunar og eitt sérfræðistarf, auk annarra þeirra starfa sem borist hafa og ekki verða auglýst á vefnum. 

Aukin tæknivæðing fyrirtækisins er jafnframt að skila sér og mun sanna sig enn frekar á nýju ári.  Vegna tímabundins álags bendum við vinsamlega umsækjendum og öðrum hlutaðeigandi á að leggja inn skilaboð hjá símaþjónustu okkar, þ.e. nafn og símanúmer, og munum við hafa samband jafnskjótt og auðið verður. Öllum skilaboðum verður svarað, þökkum jafnframt sýnda þolinmæði.

Beðist er velvirðingar á að útvistaður netþjónn STRÁ ehf. hefur verið í uppfærslu hjá þjónustuaðilum í dag og því hefur rafpóstur hingað ekki borist með eðlilegum hætti.  Unnið er að betur um bótum sökum þessa.  Umsækjendum er velkomið að hringja í 588 3031 og leggja inn skilaboð, sem svarað verður strax og auðið er.

Í lok júlí þessa árs birtust þrjár tölur um vinnumarkaðinn á Íslandi. Hagstofan og Vinnumálastofnun birtu atvinnuleysistölur og Hagstofan birti einnig launavísitölu júnímánaðar.

Í Hagsjá Landsbankans kemur fam að tölurnar sýna allar að vinnumarkaðurinn er á réttri leið, atvinnuleysi lækkar og laun hækka. Á sama tíma er verðbólgan lág og því hefur kaupmáttur launa aukist.

Atvinnuleysi á mælikvarða Hagstofunnar (úrtakskönnun) var 4,6% í júní samanborið við 7,1% í maí, mikil sveifla er í tölum Hagstofunnar og því betra að skoða lengri tímabil og meðaltöl. Í júní 2013 mældist atvinnuleysið 6,4%, það hefur því lækkað um 1,8 prósentustig milli ára.

Samkvæmt tölum VMST var atvinnuleysið 3,2% í júní og lækkaði um 0,4% frá mánuðinum á undan. Í júní 2013 var atvinnuleysið 3,9% og hefur það því lækkað um 0,7 prósentur milli ára. Sé horft á 12 mánaða meðaltal er atvinnuleysið einni prósentu lægra á þann mælikvarða en það var fyrir ári síðan.

Launavísitalan hækkaði um 0,5% milli mánaða í júní. Launavísitalan hefur því hækkað um 4,1% á þessu ári og um 5,4% frá sama mánuði árið áður.

Verðbólgan hefur verið lág að undanförnu, það veldur því að launahækkanir skila sér frekar í auknum kaupmætti. Kaupmáttur launa hefur aukist um 3,1% á árinu 2014, sem verður að teljast nokkuð mikil hækkun. Kaupmáttur launa er nú á svipuðum stað og hann var undir lok árs 2006.

 

Skv. Visi.is í júlí 2014, birt góðfúslega á vef Starfsráðninga ehf.

Ný heimasíða STRÁ Starfsráðninga ehf. hefur litið dagsins ljós.  Markmið þessa er að auðvelda umsækjendum og viðskiptavinum aðgengi að upplýsingum og glöggva sig betur á starfsemi félagsins og þeim störfum sem auglýst eru.  

Jafnframt bendum við á að flest þau störf sem inn á okkar borð koma eru leyst með leit í öflugum gagnabanka félagsins. Þannig spörum við vinnuveitendum tíma, fé og fyrirhöfn auk þess að veita þeim umsækjendum sem eru á skrá betri þjónustu varðandi vinnslu og utanumhald þeirra gagna. 

Við minnum einnig á að símaviðtalstímar hjá ráðgjafa eru alla mánu- og miðvikudaga milli kl.13-14.

Við auglýsum ekki öll störf á vefi okkar né í fjölmiðlum. Okkar styrkur er öflugur gagnabanka og þar leitum við að umsóknum er passa við þau störf sem okkur berast í samræmi við hæfniskröfur vinnuveitenda. Við vitum að valið á rétta starfsfólkinu er einn mikilvægasti þátturinn í velgengni íslenskra fyrirtækja. Símaviðtalstími hjá ráðgjafa er alla mánu- og miðvikudaga frá kl.13-14, vinsamlega leggið inn skilaboð ef allar línur eru uppteknar. Skilaboðum verður svarað jafnskjótt og kostur gefst. Nýr vefur fyrirtækisins mun brátt líta dagsins ljós.
Fleiri fréttir