Störf í boði

Óskum eftir að ráða öflugan starfsmann í gjaldkerateymi Eignaumsjónar hf.

Helstu verkefni eru:

 • Stýring greiðslu reikninga fyrir viðskiptavini Eignaumsjónar
 • Samskipti við viðskiptavini Eignaumsjónar varðandi reikninga, innheimtu og áætlanir
 • Samskipti við þjónustuaðila fyrir hönd viðskiptavina Eignaumsjónar
 • VSK endurgreiðslur fyrir viðskiptavini Eignaumsjónar
 • Stýring fjármuna viðskiptavina Eignaumsjónar í samvinnu við fjármálastjóra
 • Samskipti við fjármálastofnanir fyrir hönd viðskiptavina Eignaumsjónar í samvinnu við fjármálastjóra
 • Önnur fjölbreytt dagleg störf

Hæfniskröfur:

Menntun á sviði fjármála-/viðskiptafræði eða sambærileg menntun  og/eða marktæk starfsreynsla af sambærilegum störfum er skilyrði. Áhersla er lögð á frumkvæði, fagmennsku, töluglöggvun og nákvæm vinnubrögð. Viðkomandi þarf einnig að vera lipur í mannlegum samskiptum og geta unnið sjálfstætt, sem og í hópi.

Umsóknarfrestur:

Umsóknarfrestur er til og með 25. febrúar nk. Um framtíðarstarf er að ræða og verður gengið frá ráðningu sem fyrst.  

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ veitir frekari upplýsingar um starfið í síma: 588 3031. Símaviðtalstími er frá kl.13-15 alla virka daga meðan á umsóknarferlinu stendur. Vinsamlega sendið umsóknir og meðfylgjandi gögn til stra@stra.is. Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi geta hringt eða sent tölvupóst og tilkynnt þátttöku.

Um Eignaumsjón:

Eignaumsjón er leiðandi fyrirtæki í þjónustu við eigendur fasteigna og býður heildarlausnir í rekstri fjöleignarhúsa, m.a. íbúðarhúsnæðis og atvinnuhúsnæðis. Félagið hefur umsjón með daglegum rekstri á sjötta hundrað húsfélaga og rekstrarfélaga um fasteignir og kemur faglega að lausn mála sem koma upp í fjölbýlis- og fjöleignarhúsum. Eignaumsjón leggur áhersla á vönduð vinnubrögð og góðan starfsanda. Áhersla okkar til framtíðar er að mæta vaxandi þörfum eigenda fasteigna með góðri þjónustu og skilvirkum lausnum sem byggja á gagnsæi upplýsinga og umhverfisvænum gildum.

25.02. - Vinnsluferli er hafið, alls bárust 84 umsóknir.

28.02. - Viðtalsferli er hafið.

06.03. - Gengið hefur verið frá ráðningu í stöðu gjaldkera.  Umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi.

Fyrirtækið er rótgróið og traust framleiðslufyrirtæki í nágrenni við höfuðborgina.

Starfið felst í alhliða umsjón með gæðaeftirliti og skráningu, sannprófunum og innri úttektum á gæðakerfi, þjálfun og skráningu starfsfólks, umsjón með  dýravelferð og mánaðarlegum sannprófunum á HACCP kerfi auk úttektar á meindýravörnum.  Gæðastjóri annast jafnframt samskipti um innkaup á rekstrarvöru m.a. fyrir rannsóknarstofu auk þess að annast samskipti við dýralækna og móttöku í reglubundnu eftirliti auk annarra tilfallandi daglegra starfa.

Hæfniskröfur eru að umsækjendur hafi háskólamenntun á sviði matvælafræði eða sambærilega menntun og haldbæra þekkingu á sviði matvælavinnslu, auk þekkingar og/eða reynslu á innnra eftirliti byggðu á HACCP auk þekkingar á rannsóknarstofu og vinnslu sýna, en reynsla af verkefnastjórnun er kostur. Áhersla er lögð á  gott vald á íslensku og ensku í tali og riti, færni í alhliða tölvunotkun, fagleg vinnubrögð, skipulagshæfni, útsjónarsemi, reglusemi og metnað til árangurs í starfi. Styrkur í mannlegum samskiptum er nauðsynlegur. Starfið hentar umsækjendum af báðum kynjum.

Um er að ræða áhugavert atvinnutækifæri fyrir t.d. þá sem búa í Mosfellsbæ eða nágrenni.  

Umsóknarfrestur er til og með 18. janúar nk. Gengið verður frá ráðningu fljótlega.  Vinsamlega sendið umsóknir/starfsferilskrár til stra@stra.is.  Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi hringi eða sendið rafpóst og tilkynnið þátttöku. 

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf., veitir frekari upplýsingar í síma 588 3031, en símaviðtalstími er frá kl.13-15 alla virka daga.

24.01. - Viðtalsferli er hafið.

18.02. - Biðstaða.

Óskum eftir að ráða bókara hjá Eignaumsjón hf.

Helstu verkefni eru:

 • Færsla bókhalds og reikningagerð fyrir hönd viðskiptavina Eignaumsjónar
 • Ýmis uppgjör, afstemmingar og almenn bókhaldsstörf
 • Önnur störf með fjármálateymi Eignaumsjónar við úrlausn fjölbreyttra verkefna

Hæfniskröfur:

Marktæk starfsreynsla af sambærilegum störfum er skilyrði. Þekking af DK hugbúnaði ásamt góðri almennri tölvukunnáttu. Áhersla er lögð á frumkvæði, fagmennsku og nákvæm vinnubrögð. Viðkomandi þarf einnig að vera lipur í mannlegum samskiptum og geta unnið sjálfstætt, sem og í hópi.

Umsóknarfrestur:

Umsóknarfrestur  er til og með 15. desember nk. Um framtíðarstarf er að ræða og verður gengið frá ráðningu sem fyrst. 

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf. veitir frekari upplýsingar um starfið í síma: 588 3031. Símaviðtalstími er frá kl.13-15 alla virka daga meðan á umsóknarferlinu stendur. Vinsamlega sendið umsóknir og meðfylgjandi gögn til stra@stra.is. Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi geta hringt eða sent tölvupóst og tilkynnt þátttöku. 

16.12. - Viðtalsferli er hafið.

20.12. Ráðning bókara er frágengin. Umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi. 

Eignaumsjón hf. er leiðandi fyrirtæki í þjónustu við eigendur fasteigna og býður heildarlausnir í rekstri fjöleignarhúsa m.a. íbúðarhúsnæðis og atvinnuhúsnæðis.Félagið hefur umsjón með daglegum rekstri 550 húsfélaga og rekstrarfélaga um fasteignir og kemur faglega að lausn mála sem koma upp í fjölbýlis- og fjöleignarhúsum. Á skrifstofu Eignaumsjónar vinna 24 starfsmenn og er lögð áhersla á vönduð vinnubrögð og góðan starfsanda.

Leikskólastjóri Leikskólans Undralands

Óskað er eftir  leikskólastjóra hjá Leikskólanum Undralandi í Hveragerði, sem er sex deilda

  leikskóli. Húsnæðið var tekið í notkun 2017 og aðstaða er öll hin glæsilegasta. 

Starfsvið:

*Leikskólastjóri stýrir og ber ábyrgð á daglegri starfsemi og rekstri skólans og veitir skólanum 

faglega forstöðu á sviði kennslu og þróunar. 

Hæfniskröfur eru að umsækjendur hafi starfsheitið leikskólakennari og viðbótarmenntun í

stjórnun eða kennslureynslu á leikskólastigi. Stjórnunareynsla úr leikskóla er skilyrði.

Framúrskarandi færni í mannlegum samskiptum er skilyrði auk skipulagshæfni, frumkvæðis,

sjálfstæðis og fagmennsku í vinnubrögðum. Áhersla er lögð á áhuga og metnað til árangurs í

 starfi. Á leikskólanum er unnið eftir kennsluaðferðum „Leikur að læra“ og er kostur ef viðkomandi

 hafa reynslu af því starfi.

Í boði er áhugavetð starf í barnvænu umhverfi, en Hveragerði er ört vaxandi sveitarfélag með um 2.700 íbúa. Hveragerði er aðeins í 30 mín. fjarlægð frá höfuðborgarsvæðinu. Öll þjónusta í bæjarfélaginu er eins og best verður á kosið, leikskólar, grunn- og framhaldsskólar, sem og tónlistarskóli eru innan seilingar.  Íþrótta- og menningarlíf er í miklum blóma og umhverfi bæjarins gefur kost á fjölbreyttri útvivist í fallegu umhverfi. 

Umsóknarfrestur er til og með 1. september nk.  Gengið verður frá ráðningu fljótlega.

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf. veitir nánari upplýsingar um störfin í s: 588-3031 alla virka daga frá kl.11-13.  Vinsamlegast sendið umsóknir ásamt meðfylgjandi gögnum til stra@stra.is, sjá nánar www.stra.is. 

Athygli er vakin á því að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út með vísan til 3. tölul. 2. mgr. 2. gr. reglna um auglýsingar á lausum störfum nr. 464/1996, með síðari breytingum, sem settar eru með stoð í 2. mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningar hefur verið tekin.

Sjá nánar heimasíðu  www.hveragerdi.is 

05.09. - Viðtalsferli er hafið.

19.09. - Gengið hefur verið frá ráðningu.  Umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi.

Forstöðumaður frístundaskóla og félagsmiðstöðvar 

Óskað er eftir drífandi, hugmyndaríkum og ábyrgum einstaklingi til að leiða starf barna 

og unglinga í Hveragerði.

Starfsvið: 

*  Yfirumsjón með starfsemi Bungubrekku, http://bungubrekka.hveragerdi.is/.   

*  Þátttaka í stefnumótun til framtíðar í málaflokkum. 

*  Forstöðumaður leiðir uppbyggingu og skipulagningu. Um er að ræða 100% starfshlutfall.

  Í Bungubrekku er:

- Frístundaheimili grunnskólans, Skólasels. Þar er veitt þjónusta fyrir börn í 1.-4. bekk eftir að

  skóla lýkur á daginn. Hlutverk frístundaskólans er að skapa yngstu nemendum grunnskólans

  tryggan samverustað eftir að skóla lýkur.

- Félagsmiðstöðin Skjálftaskjól. Þar er boðið upp á félagsstarf fyrir börn og unglinga á aldrinum

  10-16 ára í frítíma þeirra. Lögð er áhersla á að ná til sem flestra og bjóða upp á fjölbreytt

  viðfangsefni.

- Íþrótta- og ævintýranámskeið.  Á sumrin er boðið upp á heilsdagsnámskeið fyrir 5-11 ára börn

  þar sem áhersla er lögð á hreyfingu, sköpun og útiveru.

Hæfniskröfur eru að umsækjendur séu með háskólapróf á sviði tómstunda- og félagsmálafræði,

uppeldismenntun eða sambærilega menntun. Reynsla af stjórnun er æskileg, en reynsla af starfi 

með börnum og/eða unglingum er skilyrði auk almennrar tölvukunnáttu. 

Í boði er áhugavert starf í barnvænu umhverfi, en Hveragerði er ört vaxandi sveitarfélag með um 2.700 íbúa. Hveragerði er aðeins í 30 mín. fjarlægð frá höfuðborgarsvæðinu. Öll þjónusta í bæjarfélaginu er eins og best verður á kosið, leikskólar, grunn- og framhaldsskólar, sem og tónlistarskóli eru innan seilingar.  Íþrótta- og menningarlíf er í miklum blóma og umhverfi bæjarins gefur kost á fjölbreyttri útvivist í fallegu umhverfi. 

Umsóknarfrestur er til og með 1. september nk.  Gengið verður frá ráðningu fljótlega.

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf. veitir nánari upplýsingar um störfin í s: 588-3031 alla virka daga frá kl.11-13.  Vinsamlegast sendið umsóknir ásamt meðfylgjandi gögnum til stra@stra.is, sjá nánar www.stra.is .

Athygli er vakin á því að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út með vísan til 3. tölul. 2. mgr. 2. gr. reglna um auglýsingar á lausum störfum nr. 464/1996, með síðari breytingum, sem settar eru með stoð í 2. mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningar hefur verið tekin.

Sjá nánar heimasíðu  www.hveragerdi.is 

05.09. - Viðtalsferli er hafið.

18.09. - Gengið hefur verið frá ráðningu.  Umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi.

 

Við leitum að traustum og glaðlyndum sölumanni hjá rótgróinni kvenundirfataverslun í Reykjavík.  

Starfið felst í móttöku viðskiptavina, ráðgjöf við vöruval og frágangi sölu auk annarra tilfallandi verslunarstarfa.  Um er að ræða hlutastarf, skv. nánara samkomulagi, flesta daga vinnuvikunnar, en fullt starf á miðvikudögum.

Hæfniskröfur eru að umsækjendur hafi reynslu af verslunarstörfum og/eða þjónustustörfum. Áhersla er lögð á reglusemi, snyrtimennsku og þægilega framkomu.  Um er að ræða vandaðan kvenundirfatnað, sundfatnað og annað tilheyrandi.

Viðkomandi þyrftu að geta hafið störf sem fyrst. Til greina kemir að ráða t.d. háskólanema, sem vilja vinna að hluta til með námi.

Vinsamlega sendið umsóknir til lifstykkjabudin@lifstykkjabudin.is, unnið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Vegna ófyrirsjáanlega aðstæðna urðum við að fella niður verkefni við milligöngu ráðningar viðskiptastjóra.  Umsækjendur eru beðnir velvirðingar.  

Við leitum að öflugum reynsluríkum aðila til að annast viðskiptastjórn hjá alþjóðlegu fjármálafyrirtæki. Viðkomandi þarf að vera sjálfstæður og agaður í vinnubrögðum, útsjónarsamur og vanur alþjóðlegum viðskiptum.

Viðskiptastjóri sér um viðhald sölu og öflun viðskiptatengsla á Norðurlandamarkaði félagsins, hann annast greiningarvinnu, skipuleggur sölu og markaðsóknir auk eftirfylgni, jafnframt áætlana- og samningagerð auk annarra fjölbreytilegra verkefna með hagsmuni félagins að markmiði. Starfinu fylgir viðskiptaferðalög. 

Fyrirtækið starfar m.a. á fjármálamarkaði og er með viðskipti í 30 löndum í fjórum heimsálfum.  Móðurfélagið er staðsett í Þýskalandi, en félagið er að auki með skrifstofu hérlendis.

Hæfniskröfur eru háskólamenntun á sviði fjármála/viðskipta og a.m.k. 5-7 ára reynsla á sviði fjármála- og hlutabréfamarkaða.  Framúrskarandi enskukunnátta í ræðu og riti er skilyrði auk kunnáttu í einu Norðurlandamáli fyrir utan íslensku.

Umsóknarfrestur er til og með 16. ágúst nk., ráðning verður skv. nánara samkomulagi.

Guðný Harðardóttir veitir frekari upplýsingar í síma 588 3031, en símaviðtalstími er frá kl. 11-13 alla virka daga meðan á umsóknarferlinu stendur.

Vinsamlega sendið umsóknir og meðfylgjandi gögn á ensku til stra@stra.is.  Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi hringi eða sendið rafpóst og tilkynnið þátttöku.  Umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

 

Fyrirtækið er rótgróið og öflugt innflutnings- og framleiðslufyrirtæki í Reykjavík.

Við leitum að reynsluríkum bókara til að sjá um bókhald félagsins auk þess að annast almenn skrifstörf önnur s.s. innheimtu og utanumhald gagna, greiðslu reikninga, bankaferðir og annað tilfallandi. Unnið verður með DK viðskiptahugbúnað. Um hlutastarf er að ræða og vinnutími skv. nánara samkomulagi.

Hæfniskröfur eru að umsækjendur hafi marktæka reynslu af bókhaldsstörfum auk þess að vera vanir tölvunotendur.  Áhersla er lögð á töluglöggvun, nákvæmni og fagmennsku í vinnubrögðum, reglusemi og hæfni í mannlegum samskiptum. 

Umsóknarfrestur er til og með 30. ágúst nk.  Viðkomandi þyrfti að geta hafið störf sem fyrst.

Guðný Harðardóttir svarar fyrirspurnum, en viðtalstími er frá kl.11-13 alla virka daga meðan á umsóknarferli stendur.

Vinsamlega sendið umsóknir/starfsferilskrár til stra@stra.is.  Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi hringi eða sendi rafpóst og tilkynni þátttöku.

04.09. - Viðtalsferli er hafið.

10.09. - Gengið hefur verið frá ráðningu í stöðu bókara.  Umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi.

 

Óskum eftir að ráða bókara hjá Eignaumsjón hf.

Helstu verkefni eru:

·         Færsla bókhalds og reikningagerð fyrir hönd viðskiptavina Eignaumsjónar

·         Ýmis uppgjör, afstemmingar og almenn bókhaldsstörf

·         Önnur störf með fjármálateymi Eignaumsjónar við úrlausn fjölbreyttra verkefna

Hæfniskröfur:

Marktæk starfsreynsla af sambærilegum störfum er skilyrði. Þekking af DK hugbúnaði ásamt góðri almennri tölvukunnáttu.  Áhersla er lögð á frumkvæði, fagmennsku og nákvæm vinnubrögð. Viðkomandi þarf einnig að vera lipur í mannlegum samskiptum og geta unnið sjálfstætt, sem og í hópi.

Umsóknarfrestur:

Umsóknarfrestur  er til og með 24. júlí nk. Um framtíðarstarf er að ræða og verður gengið frá ráðningu sem fyrst. 

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ veitir frekari upplýsingar um starfið í síma: 588 3031. Símaviðtalstími er frá kl.13-15 alla virka daga meðan á umsóknarferlinu stendur. Vinsamlega sendið umsóknir og meðfylgjandi gögn til stra@stra.is. Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi geta hringt eða sent rafpóst og tilkynnt þátttöku.  Unnið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

STRÁ Starfsráðningar ehf. – Suðurlandsbraut 30 – sími 588-3031 – gudny@stra.is –  www.stra.is

25.07. - Vinnsluferli er hafið.

26.07. - Viðtalferli er hafið.

16.08. - Gengið hefur verið frá ráðningu bókara hjá Eignaumsjón.  Umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi.

Eignaumsjón er leiðandi fyrirtæki í þjónustu við húsfélög og rekstrarfélög húseigna og býður heildarlausnir í rekstri fjöleignarhúsa, bæði íbúðarhúsnæðis og atvinnuhúsnæðis. Félagið hefur umsjón með daglegum rekstri um 470 hús- og rekstrarfélaga. Áhersla okkar til framtíðar er að mæta vaxandi þörfum eigenda fasteigna með góðri þjónustu og skilvirkum lausnum sem byggja á gagnsæi upplýsinga og umhverfisvænum gildum.

 

 

 

Óskum eftir að ráða sérfræðing í fjármálateymi Eignaumsjónar hf.

Helstu verkefni eru:

·         Stýring fjármuna viðskiptavina Eignaumsjónar í samvinnu við fjármálastjóra

·         Gerð kostnaðar- og innheimtuáætlana fyrir viðskiptavini Eignaumsjónar

·         Samskipti við viðskiptavini Eignaumsjónar varðandi reikninga, innheimtu og áætlanir

·         Stýring greiðslu reikninga fyrir viðskiptavini Eignaumsjónar

·         Samskipti við þjónustuaðila fyrir hönd viðskiptavina Eignaumsjónar

·         Framkvæmdauppgjör ásamt fjármálagreiningum fyrir viðskiptavini Eignaumsjónar

·         Önnur fjölbreytt dagleg störf

Hæfniskröfur:

Menntun á sviði fjármála-/viðskiptafræði eða sambærileg menntun. Marktæk starfsreynsla af sambærilegum störfum er skilyrði. Áhersla er lögð á frumkvæði, fagmennsku og nákvæm vinnubrögð. Viðkomandi þarf einnig að vera lipur í mannlegum samskiptum og geta unnið sjálfstætt, sem og í hópi.

Umsóknarfrestur:

Umsóknarfrestur  er til og með 24. júlí nk. Um framtíðarstarf er að ræða og verður gengið frá ráðningu sem fyrst.  

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ veitir frekari upplýsingar um starfið í síma: 588 3031. Símaviðtalstími er frá kl.13-15 alla virka daga meðan á umsóknarferlinu stendur. Vinsamlega sendið umsóknir og meðfylgjandi gögn til stra@stra.is. Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi geta hringt eða sent rafpóst og tilkynnt þátttöku. Unnið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

STRÁ Starfsráðningar ehf. – Suðurlandsbraut 30 – sími 588-3031 – gudny@stra.is –  www.stra.is

25.07.  Vinnsluferli er hafið.

26.07. - Viðtalsferli er hafið.

14.08. - Gengið hefur verið frá ráðningu í auglýsta stöðu sérfræðings.  Umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi.

Eignaumsjón er leiðandi fyrirtæki í þjónustu við húsfélög og rekstrarfélög húseigna og býður heildarlausnir í rekstri fjöleignarhúsa, bæði íbúðarhúsnæðis og atvinnuhúsnæðis. Félagið hefur umsjón með daglegum rekstri um 470 hús- og rekstrarfélaga. Áhersla okkar til framtíðar er að mæta vaxandi þörfum eigenda fasteigna með góðri þjónustu og skilvirkum lausnum sem byggja á gagnsæi upplýsinga og umhverfisvænum gildum.

Eignaumsjón hf., er leiðandi fyrirtæki í þjónustu við húsfélög og rekstrarfélög húseigna og býður heildarlausnir í rekstri fjöleignarhúsa, bæði íbúðarhúsnæðis og atvinnuhúsnæðis. Félagið hefur umsjón með daglegum rekstri um 450 hús- og rekstrarfélaga. Áhersla okkar til framtíðar er að mæta vaxandi þörfum eigenda fasteigna með góðri þjónustu og skilvirkum lausnum sem byggja á gagnsæi upplýsinga og umhverfisvænum gildum.

Sérfræðingur

Helstu verkefni eru:

·      Stýring fjármuna viðskiptavina Eignaumsjónar í samvinnu við fjármálastjóra

·      Stýring greiðslu reikninga fyrir viðskiptavini Eignaumsjónar

·      Samskipti við viðskiptavini Eignaumsjónar varðandi reikninga, innheimtu og áætlanir

·      Vinna við gerð rekstraráætlana fyrir viðskiptavini Eignaumsjónar

·      Samskipti við þjónustuaðila fyrir hönd viðskiptavina Eignaumsjónar

·      VSK endurgreiðslur fyrir viðskiptavini Eignaumsjónar

·      Samskipti við fjármálastofnanir fyrir hönd viðskiptavina Eignaumsjónar í samvinnu við fjármálastjóra

·      Önnur fjölbreytt dagleg störf

Hæfniskröfur: menntun á sviði fjármála-/viðskiptafræði eða sambærileg menntun. Marktæk starfsreynsla af sambærilegum störfum er skilyrði. Áhersla er lögð á frumkvæði, fagmennsku og nákvæm vinnubrögð. Viðkomandi þarf einnig að vera lipur í mannlegum samskiptum og geta unnið sjálfstætt, sem og í hópi.

Umsóknarfrestur: er til og með 17. apríl nk. Um framtíðarstarf er að ræða og verður gengið frá ráðningu sem fyrst.  

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ veitir frekari upplýsingar um starfið í síma: 588 3031. Símaviðtalstími er frá kl.13-15 alla virka daga meðan á umsóknarferlinu stendur. Vinsamlega sendið umsóknir og meðfylgjandi gögn til stra@stra.is. Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi geta hringt eða sent rafpóst og tilkynnt þátttöku.

STRÁ Starfsráðningar ehf. – Suðurlandsbraut 30 – sími 588-3031 – gudny@stra.is –  www.stra.is

www.eignaumsjon.is 

 26.04. - Vinnsluferli er hafið.

29.04. - Viðtalsferli er hafið.

08.05. - Gengið hefur verið frá ráðningu í stöðu sérfræðings hjá Eignaumsjón hf. Umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi.

Sinfóníuhljómsveit Íslands óskar eftir að ráða fjármálafulltrúa

Fjármálafulltrúi annast samskipt við Fjársýslu ríkisins f.h. SÍ og sér um uppgjör tónleika og gerð rekstraráætlana í samvinnu við framkvæmdastjóra. Hann hefur umsjón með launakeyrslum og tímafærslum, ásamt afgreiðslu reikninga. Fjármálafulltrúi hefur að auki umsjón með eignaskrá og vörslu sérsjóða auk annarra fjölbreytilegra verkefna skv. beiðni yfirmanns hverju sinni.

Hæfniskröfur eru að umsækjendur hafi marktæka reynslu af sambærilegum störfum og framhaldsmenntun í bókhaldi og uppgjöri s.s. próf til viðurkennds bókara. Æskilegt er að viðkomandi hafi þekkingu á fjárhags- og mannauðskerfinu ORACLE/Orri og öðrum kerfum fjársýslunnar. Áhersla er lögð á færni í mannlegum samskiptum, sjálfstæði og fagmennsku í vinnubrögðum, skipulagshæfni og metnað til árangurs í starfi.

Umsóknarfrestur er til og með 4. febrúar nk., og starfskjör verða skv. kjarasamningi SFR. Vinsamlega athugið að fyrirspurnum verður eingöngu svarað hjá STRÁ, www.stra.is

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf., veitir nánari upplýsingar í síma 588 3031, en símaviðtalstími er frá kl.13-15 alla virka daga meðan á umsóknarferlinu stendur. Vinsamlega sendið starsferilskrár til stra@stra.is ásamt viðeigandi gögnum.

Sinfóníuhljómsveit Íslands er ein stærsta menningastofun landsins með um 100 manna starfslið. Hljómsveitin hefur aðsetur í tónlistarhúsinu Hörpu og heldur um 100 tónleika á hverju starfsári, m.a. áskriftartónleika með heimsþekktum stjórnendum og einleikurum, fjölskyldutónleika og skólatónleika fyrir nemendur á öllum aldri. Gildi Sinfóníuhljómsveitar Íslands eru: Listrænn metnaður - Liðshygð - Fagmennska - Fjölbreytni. Sjá nánar www.sinfonis.is

07.03. - Gengið hefur verið frá ráðningu fjármálafulltrúa.  Umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi.

Sinfóníuhljómsveit Íslands óskar eftir að ráða fjármálafulltrúa 

Fjármálafulltrúi annast samskipti við Fjársýslu ríkisins f.h. SÍ og sér um uppgjör tónleika og gerð rekstraráætlana í samvinnu við framkvæmdastjóra. Hann hefur umsjón með launakeyrslum og tímafærslum, ásamt afgreiðslu reikninga.  Fjármálafulltrúi hefur að auki umsjón með eignaskrá og vörslu sérsjóða auk annarra fjölbreytilegra verkefna skv. beiðni yfirmanns hverju sinni. 

Hæfniskröfur eru að umsækjendur hafi marktæka reynslu af sambærilegum störfum og yfirgripsmikla þekkingu á fjárhags- og mannauðskerfinu ORACLE/Orri og öðrum kerfum fjársýslunnar. Framhaldsmenntun í bókhaldi og uppgjöri s.s. próf til viðurkennds bókara er æskilegt.  Áhersla er lögð á færni í mannlegum samskiptum, sjálfstæði og fagmennsku í vinnubrögðum, skipulagshæfni og metnað til árangurs í starfi. 

Umsóknarfrestur er til og með 30. október nk., en starfsbyrjun verður frá og með 1. janúar nk.  Starfskjör verða skv. kjarasamningi SFR.  Vinsamlega athugið að fyrirspurnum verður eingöngu svarað hjá STRÁ   www.stra.is. 

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf. veitir nánari upplýsingar í síma 588 3031, en símaviðtalstími er frá kl. 13-15, alla virka daga meðan á umsóknarferlinu stendur. Vinsamlega sendið starfsferilskrár til stra@stra.is ásamt viðeigandi gögnum. 

Sinfóníuhljómsveit Íslands er ein stærsta menningarstofnun landsins með um 100 manna starfslið. Hljómsveitin hefur aðsetur í tónlistarhúsinu Hörpu og heldur um 100 tónleika og viðburði á hverju starfsári, m.a. áskriftartónleika með heimsþekktum stjórnendum og einleikurum, fjölskyldutónleika og skólatónleika fyrir nemendur á öllum aldri. Gildi Sinfóníuhljómsveitar Íslands eru: Listrænn metnaður - Liðshygð - Fagmennska - Fjölbreytni.  Sjá nánar www.sinfonia.is

02.11. - Vinsamlega athugið að viðtalsferli vegna ofangreindrar stöðu verður sett á bið til og með 19. nóvember vegna tónleikaferðar Sinfóníuhljómsveitar Íslands til Japan. 

28.11. - Viðtalsferli er hafið.

10.12. - Gengið hefur verið frá ráðningu fjármálafulltrúa hjá Sinfóníuhljómsveit Íslands, umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi.

Leiðsögn - Stéttarfélag leiðsögumanna óska eftir að ráða framkvæmdastjóra

Helstu verkefni framkvæmdastjóra eru þessi:

 • Hann starfar fyrir félagið og stjórn þess í nánu samstarfi við formann félagsins, undirbýr fundi stjórnar og mál, sem þarfnast ákvarðana og leggur þau fyrir stjórn.
 • Hann fylgir eftir ákvörðunum stjórnar og sér fyrir hennar hönd um framkvæmd þeirra auk annarra þeirra verkefna sem félaginu ber að sinna.
 • Hann annast daglega stjórnun og yfirumsjón með starfsemi félagsins, innheimtu félagsgjalda, reikningshald, bréfaskriftir og stýrir skrifstofu félagsins. Hann sinnir að auki öðru er lýtur að þjónustu við félagsmenn s.s. upplýsingagjöf, ráðgjöf og öðrum tilfallandi verkefnum.
 • Hann annast samskipti við aðila utan félagsins svo sem önnur stéttarfélög og vinnuveitendur og samtök þessara aðila, lögmann félagsins og aðra sem starfa fyrir það.
 • Hann er ábyrgur gagnvart stjórn fyrir fjármálum félagsins og gerir stjórninni reglulega grein fyrir stöðu þeirra.

Leitað er að einstaklingi með menntun á sviði lögfræði, viðskiptafræði, stjórnsýslu eða með aðra sambærilega háskólamenntun. Jafnframt verður litið til reynslu af stjórnun, störfum að félagsmálum, samskiptum, fjármálastjórn o.fl.

Umsækjendur hafi gott vald á íslensku máli í tali og riti, kunnáttu í ensku, góða tölvukunnáttu, frumkvæði, hæfni í mannlegum samskiptum og metnað til árangurs í starfi.

Ráðið verður í hálft stöðugildi til eins árs, en framhald ráðningar og starfshlutfall verður endurskoðað að þeim tíma loknum. Sjá nánar www.touristguide.is 

Umsóknarfrestur er til og með 15. október nk. Gengið verður frá ráðningu fljótlega.

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf., veitir frekari upplýsingar um starfið í síma 588 3031, en símaviðtalstími er frá kl.13-15 alla virka daga meðan á umsóknarferlinu stendur.  Vinsamlega sendið umsóknir/starfsferilskrár og meðfylgjandi gögn til stra@stra.is. Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi hringi eða sendi rafpóst með tilkynningu um þátttöku.

19.10 - Viðtalsferli er hafið.

05.11. - Gengið hefur verið frá ráðningu í stöðu framkvæmdastjóra hjá Leiðsögn.

Umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi.

Óskum eftir að ráða hópstjóra í þjónustuver Eignaumsjónar hf.

Þjónustuver Eignaumsjónar annast samskipti við viðskiptavini, ráðgjöf og undirbúning funda o.m.fl.

Helstu verkefni hópstjóra eru:

 • Verkstjórn daglegra verkefna þjónustuvers
 • Upplýsingagjöf, ráðgjöf og samskipti við viðskiptavini
 • Samskipti við þjónustuaðila og verktaka
 • Auk annarra fjölbreytilegra starfa í þjónustuveri Eignaumsjónar hf.

Æskilegt er að umsækjendur séu með stúdentspróf eða sambærilega menntun að lágmarki. Marktæk starfsreynsla af sambærilegum störfum er kostur.  Töluglöggvun og góð þekking á helstu tölvuforritum s.s. Outlook, Excel og Word ásamt almennri tölvukunnáttu er nauðsynleg.

Áhersla er lögð á samskiptahæfni, ríka þjónustulund, skipulagshæfileika, lipurð í mannlegum samskiptum, fagmennsku og nákvæm vinnubrögð.

Umsóknarfrestur er til og með 9. september nk., gengið verður frá ráðningu sem fyrst.

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf., veitir frekari upplýsingar um starfið í síma 588 3031, en símatími er alla virka daga frá kl.13-15 meðan á umsóknarferlinu stendur. Vinsamlega sendið umsóknir og meðfylgjandi gögn til stra@stra.is 

Eignaumsjón er 17 ára gamalt fyrirtæki og er leiðandi í þjónustu við húsfélög og rekstrarfélög, og býður heildarlausnir í rekstri fjöleignarhúsa bæði íbúðarhúsnæðis og atvinnuhúsnæðis. Félagið hefur umsjón með daglegum rekstri fjölmargra hús- og rekstrarfélaga og kemur faglega að lausn mála, sem koma upp í fjölbýlum og fjöleignarhúsum. Markmið félagsins er að gera rekstur húsfélaga markvissari og ódýrari, auðvelda störf stjórna og spara tíma þeirra, sem að húsfélaginu standa.

Gegnsæi og hlutleysi í öllum rekstri og aðgengilegar upplýsingar um rekstur og ákvarðanir auka skilvirkni og bætir samskipti.

12.09. - Viðtalsferli er hafið.

27.09. - Ráðningarferli vegna auglýstrar stöðu hópstjóra hjá Eignaumsjón hf. hefur verið sett á frest um óákveðinn tíma.  Umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi.

Óskum eftir að ráða þjónustufulltrúa hjá Eignaumsjón hf.

Helstu verkefni eru:

 • Upplýsingagjöf og samskipti við viðskiptavini
 • Umsjón og vinnsla innheimtu húsgjalda og annarrar innheimtu fyrir hönd viðskiptavina
 • Undirbúningur vegna húsfunda
 • Skráningar á gögnum
 • Undirbúningur og uppsetning á innheimtuáætlunum
 • Samskipti við þjónustuaðila fh. viðskiptavina
 • Auk annarra fjölbreytilegra daglegra starfa í þjónustuveri Eignaumsjónar hf.

Æskilegt er að umsækjendur séu með stúdentspróf eða sambærilega menntun að lágmarki. Marktæk reynsla af sambærilegum störfum er kostur. Töluglöggvun og góð þekking á helstu tölvuforritum s.s. Excel og Word ásamt almennri tölvukunnáttu er nauðsynleg.

Áhersla er lögð á áhugasemi, fagmennsku og nákvæm vinnubrögð, frumkvæði og eftirfylgni auk lipurðar í mannlegum samskiptum. Viðkomandi þurfa að geta unnið sjálfstætt sem og í hópi.

Umsóknarfrestur er til og með 9. september nk., gengið verður frá ráðningu sem fyrst.

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf., veitir frekari upplýsingar um starfið í síma 588 3031, en símatími er alla virka daga frá kl.13-15 meðan á umsóknarferlinu stendur. Vinsamlega sendið umsóknir og meðfylgjandi gögn til stra@stra.is

Eignaumsjón er 17 ára gamalt fyrirtæki og er leiðandi í þjónustu við húsfélög og rekstrarfélög, og býður heildarlausnir í rekstri fjöleignarhúsa bæði íbúðarhúsnæðis og atvinnuhúsnæðis. Félagið hefur umsjón með daglegum rekstri fjölmargra hús- og rekstrarfélaga og kemur faglega að lausn mála, sem koma upp í fjölbýlum og fjölbýlishúsum. Markmið félagsins er að gera rekstur húsfélaga markvissari og ódýrari, auðvelda störf stjórna og spara tíma þeirra sem að húsfélaginu standa.

Gegnsæi og hlutleysi í öllum rekstri og aðgengilegar upplýsingar um rekstur og ákvarðanir auk skilvirkni og bætir samskipti.

14.09. - Viðtalsferli er hafið.

27.09. Gengið hefur verið frá ráðningum þjónustufulltrúa í 2 stöður hjá Eignaumsjón.  Umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi.

Verkefnastjóri við þróun og innleiðingu á þjónustusíðum

Samtök atvinnulífsins óska eftir að ráða verkefnastjóra til að annast uppbyggingu á og hafa umsjón með nýrri þjónustugátt („Mínar síður“) á vefjum Samtaka atvinnulífsins og Samtaka iðnaðarins. Þjónustugáttinni er ætlað að þjónusta 2.000 félagsmenn samtakanna, veita þeim upplýsingar um þá sjálfa, verkefni sem þeir tengjast og möguleika á þjónustubeiðnum og öðrum samskiptum.

Verkefnastjóri er tengiliður inn á við sem og út á við varðandi öflun upplýsinga, móttöku og skráningu þeirra, greiningu, skipulag og viðhald upplýsinga á þjónustugáttinni. Öllum tæknilegum undirbúningi er lokið en næstu skref felast í að byggja upp valmöguleika og kynna fyrir félagsmönnum og starfsfólki samtakanna. Verkefnastjóri heldur utan um þessa uppbyggingu og hefur umsjón með upplýsingaöflun og miðlun, í nánu samstarfi við samstarfsmenn og hugbúnaðarsérfræðinga. Þjónustugáttin byggir á GoPro Foris skjalastjórnunarkerfinu.

Hæfniskröfur eru að umsækjendur hafi þekkingu, reynslu og menntun sem nýst getur við starfið. Áhersla er lögð á vandvirk og fagleg vinnubrögð, frumkvæði til framkvæmda og hæfni í mannlegum samskiptum. Umsækjendur þurfa að vera vanir tölvunotendur og áhugasamir um fjölbreytt starfsumhverfi.

Umsóknarfrestur er til og með 10. ágúst nk., en ráðning verður skv. nánara samkomulagi. Vinsamlega sendið umsóknir ásamt meðfylgjandi gögnum til stra@stra.is.

Guðný Harðardóttir hjá stra.is veitir nánari upplýsingar um starfið, en símaviðtalstími, s: 588 3031, er alla virka daga frá kl.13-15 meðan á umsóknarferlinu stendur.

Sjá nánar www.sa.is og www.si.is

 14.08. - Viðtalsferli er hafið.

20.08. - Gengið hefur verið frá ráðningu í ofangreinda stöðu.  Umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi.

Sveitarfélagið Skagaströnd auglýsir lausa til umsóknar stöðu sveitarstjóra

Sveitarstjóri hefur umsjón með daglegum rekstri sveitarfélagsins og ber ábyrgð á framkvæmd ákvarðana sveitarstjórnar, hann hefur yfirumsjón með fjármálum, bókhaldi og áætlanagerð jafnframt því að hafa yfirumsjón með skipulagi og virkni stjórnsýslu sveitarfélagsins, sem og starfsmannamálum.  Sveitarstjóri starfar náið með sveitarstjórn, hann annast samskipti og upplýsingamiðlun við samstarfsaðila auk þess að annast undirbúning og upplýsingagjöf á fundum sveitarstjórnar.  Starfið er afar fjölbreytt en sveitarstjóri er jafnframt hafnarstjóri Skagastrandarhafnar og er að auki framkvæmdastjóri Félags- og skólaþjónustu A-Hún. 

Leitað er að sjálfstæðum einstaklingi með leiðtogahæfni og frumkvæði til framkvæmda auk hæfni í mannlegum samskiptum. 

Hæfnikröfur eru

· Menntun, sem nýtist í starfi 

· Reynsla af rekstri og stjórnun

· Þekking og reynsla á sviði fjármála 

· Þekking á sveitarstjórnarmálum og opinberri stjórnsýslu er kostur 

· Góð íslenskukunnátta í ræðu og riti er skilyrði

· Gott almennt talnalæsi og meðferð talna 

· Kunnátta á notkun helstu tölvukerfa

Umsóknarfrestur er til og með 2. júlí nk., gengið verður frá ráðningu fljótlega. 

Sveitarfélagið Skagaströnd er afar blómlegt sveitarfélag þar sem öll nauðsynleg þjónusta og nútíma þægindi eru til staðar, einnig gott tómstundar- og félagslíf í barnvænu umhverfi.  Aðstoðað verður við útvegun húsnæðis er þörf verður á.  Sjá nánar www.skagastrond.is .

Guðný Harðardóttir veitir nánari upplýsingar um starfið í síma 588-3031 frá kl.13-15 alla virka daga meðan á umsóknarferlinu stendur. Vinsamlega sendið eigin starfsferilskrár og meðfylgjandi gögn til stra@stra.is. Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi hringi eða sendi rafpóst með tilkynningu um þátttöku.

 

Athygli er vakin á því að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út með vísan til 3. tölul. 2. mgr. 2. gr. reglna um auglýsingar á lausum störfum nr. 464/1996, með síðari breytingum, sem settar eru með stoð í 2. mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningar hefur verið tekin.

03.07. - Vinnsluferli er hafið.

18.07. - Viðtalsferli er hafið.

23.07. - Biðstaða fram að miðjum ágústmánuði.

Ofangreind staða verður auglýst aftur þ. 11. ágúst nk., og umsóknarferli hafið frá þeim degi, til og með 27. ágúst nk.

06.09. - Viðtalsferli er hafið.

14.09. - Gengið hefur verið frá ráðningu í stöðu sveitarstjóra.  Umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi.

Við leitum að öflugum einstaklingi í stöðu skrifstofustjóra hjá Betonorte Island ehf., sem er vaxandi byggingafyrirtæki hérlendis og hefur þegar haslað sér völl með undirverktöku fyrir sterka alverktaka.  Félagið er í eigu Betonorte Norge AS, sem er einnig með starfsemi í Noregi og Svíþjóð.

Fyrirtækið vinnur eftir norsku gæða- og öryggiskerfi, en uppistaðan í mannafla eru portúgalar allt frá verkamönnum til verkfræðinga.

Skrifstofustjóri mun hafa samskipti við fjármálastjóra móðurfélagsins varðandi upplýsingagjöf og áætlanagerð auk annars þess er lýtur að fjármálum dótturfélagsins.  Viðkomandi mun að auki annast mannauðsmál og samskipti við stofnanir þeim tengdum.  Einnig koma að bókhaldsvinnu, en bókhald er útvistað hjá endurskoðendum. Starfið er nýtt og fjölbreytt enda mun starfsmaðurinn taka virkan þátt í uppbyggingu á fjölþjóðlegu fyrirtæki í byggingariðnaði á Íslandi.

Hæfniskröfur eru að umsækjendur hafi marktæka reynslu af sambærilegum störfum, en kostur er reynsla af mannauðsmálum að auki.  Góð íslensku- og enskukunátta í ræðu og riti er skilyrði auk marktækrar kunnáttu og reynslu af notkun helstu tölvukerfa.  Áhersla er lögð á töluglöggvun og nákvæmni í vinnubrögðum, fagmennsku og frumkvæði til árangurs í starfi.  Lipurð í mannlegum samskipti er nauðsynleg, sem og vilji til að vaxa í ört vaxandi starfsumhverfi.

Umsóknarfrestur er til og með 25. júní nk. en ráðning verður skv. nánara samkomulagi.

Guðný Harðardóttir, hjá STRÁ ehf., veitir nánari upplýsingar um starfið í síma 588 3031 frá kl.13-15 alla virka daga meðan á umsóknarferlinu stendur.  Vinsamlega sendið eigin starfsferilskrár og meðfylgjandi gögn til stra@stra.is.  Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi hringi eða sendi rafpóst með tilkynningu um þátttöku.

26.06. - Vinnsluferli er hafið.

04.07. - Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sýna þolinmæði, en viðtalsferli hefst ekki fyrr en eftir ca. tvær vikur sökum sumarleyfa og annríkis hjá Betonorte.  Velkomið er að hringja og spyrjast frétta í síma 588 3031, en símaviðtalstími er alla mánu- og miðvikudaga frá kl.13-14.

18.07. - Viðtalsferli er hafið.

03.08. - Ráðning er frágengin, umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi.

Fyrirtækið er rótgróið framleiðslufyrirtæki í Reykjavík, leiðandi á sínu sviði.

Þjónustufulltrúi sér um móttöku og skráningu pantana og annast dagleg samskipti við viðskiptavini bæði símleiðis og í gegnum heimasíðu félagsins.  Þjónustufulltrúi fylgir að auki eftir að pantanir berist til réttra aðila, annast skráningu upplýsinga um vörurýrnun og skráningavinnu aðra, auk annarra tilfallandi starfa á skrifstofu þjónustudeildar.

Hæfniskröfur eru að umsækjendur hafi góða reynslu af störfum við þjónustu eða sölumennsku, séu vanir tölvunotendur og nákvæmir í vinnubrögðum.  Áhersla er lögð á þjónustulund, hæfni í mannlegum samskiptum, snyrtimennsku, reglusemi og dugnað.

Umsóknarfrestur hefur verið framlengdur til og með 3. september nk.  Viðkomandi þyrftu að geta hafið störf sem fyrst.  Um er að ræða framtíðarstarf allan daginn, starfsþjálfun er í boði fyrir réttan aðila.

Vinsamlega sendið umsóknir/starfsferilskrár til stra@stra.is.  Þeir er eiga umsóknir fyrirliggjandi hringi eða sendi rafpóst og tilkynni þátttöku.

12.09. Gengið hefur verið frá ráðningu.  Umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi.