Störf í boði

Eignaumsjón hf., er leiðandi fyrirtæki í þjónustu við húsfélög og rekstrarfélög húseigna og býður heildarlausnir í rekstri fjöleignarhúsa, bæði íbúðarhúsnæðis og atvinnuhúsnæðis. Félagið hefur umsjón með daglegum rekstri um 450 hús- og rekstrarfélaga. Áhersla okkar til framtíðar er að mæta vaxandi þörfum eigenda fasteigna með góðri þjónustu og skilvirkum lausnum sem byggja á gagnsæi upplýsinga og umhverfisvænum gildum.

Óskum eftir að ráða sérfræðing á fjármálasviði fyrir Eignaumsjón hf.

Helstu verkefni eru:

·      Stýring fjármuna viðskiptavina Eignaumsjónar í samvinnu við fjármálastjóra

·      Stýring greiðslu reikninga fyrir viðskiptavini Eignaumsjónar

·      Samskipti við viðskiptavini Eignaumsjónar varðandi reikninga, innheimtu og áætlanir

·      Vinna við gerð rekstraráætlana fyrir viðskiptavini Eignaumsjónar

·      Samskipti við þjónustuaðila fyrir hönd viðskiptavina Eignaumsjónar

·      VSK endurgreiðslur fyrir viðskiptavini Eignaumsjónar

·      Samskipti við fjármálastofnanir fyrir hönd viðskiptavina Eignaumsjónar í samvinnu við fjármálastjóra

·      Önnur fjölbreytt dagleg störf

Hæfniskröfur: menntun á sviði fjármála-/viðskiptafræði eða sambærileg menntun. Marktæk starfsreynsla af sambærilegum störfum er skilyrði. Áhersla er lögð á frumkvæði, fagmennsku og nákvæm vinnubrögð. Viðkomandi þarf einnig að vera lipur í mannlegum samskiptum og geta unnið sjálfstætt, sem og í hópi.

Umsóknarfrestur: er til og með 17. apríl nk. Um framtíðarstarf er að ræða og verður gengið frá ráðningu sem fyrst.  

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ veitir frekari upplýsingar um starfið í síma: 588 3031. Símaviðtalstími er frá kl.13-15 alla virka daga meðan á umsóknarferlinu stendur. Vinsamlega sendið umsóknir og meðfylgjandi gögn til stra@stra.is. Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi geta hringt eða sent rafpóst og tilkynnt þátttöku.

STRÁ Starfsráðningar ehf. – Suðurlandsbraut 30 – sími 588-3031 – gudny@stra.is –  www.stra.is

www.eignaumsjon.is 

 26.04. - Vinnsluferli er hafið.

29.04. - Viðtalsferli er hafið.

08.05. - Gengið hefur verið frá ráðningu í stöðu sérfræðings hjá Eignaumsjón hf. Umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi.

Sinfóníuhljómsveit Íslands óskar eftir að ráða fjármálafulltrúa

Fjármálafulltrúi annast samskipt við Fjársýslu ríkisins f.h. SÍ og sér um uppgjör tónleika og gerð rekstraráætlana í samvinnu við framkvæmdastjóra. Hann hefur umsjón með launakeyrslum og tímafærslum, ásamt afgreiðslu reikninga. Fjármálafulltrúi hefur að auki umsjón með eignaskrá og vörslu sérsjóða auk annarra fjölbreytilegra verkefna skv. beiðni yfirmanns hverju sinni.

Hæfniskröfur eru að umsækjendur hafi marktæka reynslu af sambærilegum störfum og framhaldsmenntun í bókhaldi og uppgjöri s.s. próf til viðurkennds bókara. Æskilegt er að viðkomandi hafi þekkingu á fjárhags- og mannauðskerfinu ORACLE/Orri og öðrum kerfum fjársýslunnar. Áhersla er lögð á færni í mannlegum samskiptum, sjálfstæði og fagmennsku í vinnubrögðum, skipulagshæfni og metnað til árangurs í starfi.

Umsóknarfrestur er til og með 4. febrúar nk., og starfskjör verða skv. kjarasamningi SFR. Vinsamlega athugið að fyrirspurnum verður eingöngu svarað hjá STRÁ, www.stra.is

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf., veitir nánari upplýsingar í síma 588 3031, en símaviðtalstími er frá kl.13-15 alla virka daga meðan á umsóknarferlinu stendur. Vinsamlega sendið starsferilskrár til stra@stra.is ásamt viðeigandi gögnum.

Sinfóníuhljómsveit Íslands er ein stærsta menningastofun landsins með um 100 manna starfslið. Hljómsveitin hefur aðsetur í tónlistarhúsinu Hörpu og heldur um 100 tónleika á hverju starfsári, m.a. áskriftartónleika með heimsþekktum stjórnendum og einleikurum, fjölskyldutónleika og skólatónleika fyrir nemendur á öllum aldri. Gildi Sinfóníuhljómsveitar Íslands eru: Listrænn metnaður - Liðshygð - Fagmennska - Fjölbreytni. Sjá nánar www.sinfonis.is

07.03. - Gengið hefur verið frá ráðningu fjármálafulltrúa.  Umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi.

Sinfóníuhljómsveit Íslands óskar eftir að ráða fjármálafulltrúa 

Fjármálafulltrúi annast samskipti við Fjársýslu ríkisins f.h. SÍ og sér um uppgjör tónleika og gerð rekstraráætlana í samvinnu við framkvæmdastjóra. Hann hefur umsjón með launakeyrslum og tímafærslum, ásamt afgreiðslu reikninga.  Fjármálafulltrúi hefur að auki umsjón með eignaskrá og vörslu sérsjóða auk annarra fjölbreytilegra verkefna skv. beiðni yfirmanns hverju sinni. 

Hæfniskröfur eru að umsækjendur hafi marktæka reynslu af sambærilegum störfum og yfirgripsmikla þekkingu á fjárhags- og mannauðskerfinu ORACLE/Orri og öðrum kerfum fjársýslunnar. Framhaldsmenntun í bókhaldi og uppgjöri s.s. próf til viðurkennds bókara er æskilegt.  Áhersla er lögð á færni í mannlegum samskiptum, sjálfstæði og fagmennsku í vinnubrögðum, skipulagshæfni og metnað til árangurs í starfi. 

Umsóknarfrestur er til og með 30. október nk., en starfsbyrjun verður frá og með 1. janúar nk.  Starfskjör verða skv. kjarasamningi SFR.  Vinsamlega athugið að fyrirspurnum verður eingöngu svarað hjá STRÁ   www.stra.is. 

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf. veitir nánari upplýsingar í síma 588 3031, en símaviðtalstími er frá kl. 13-15, alla virka daga meðan á umsóknarferlinu stendur. Vinsamlega sendið starfsferilskrár til stra@stra.is ásamt viðeigandi gögnum. 

Sinfóníuhljómsveit Íslands er ein stærsta menningarstofnun landsins með um 100 manna starfslið. Hljómsveitin hefur aðsetur í tónlistarhúsinu Hörpu og heldur um 100 tónleika og viðburði á hverju starfsári, m.a. áskriftartónleika með heimsþekktum stjórnendum og einleikurum, fjölskyldutónleika og skólatónleika fyrir nemendur á öllum aldri. Gildi Sinfóníuhljómsveitar Íslands eru: Listrænn metnaður - Liðshygð - Fagmennska - Fjölbreytni.  Sjá nánar www.sinfonia.is

02.11. - Vinsamlega athugið að viðtalsferli vegna ofangreindrar stöðu verður sett á bið til og með 19. nóvember vegna tónleikaferðar Sinfóníuhljómsveitar Íslands til Japan. 

28.11. - Viðtalsferli er hafið.

10.12. - Gengið hefur verið frá ráðningu fjármálafulltrúa hjá Sinfóníuhljómsveit Íslands, umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi.

Leiðsögn - Stéttarfélag leiðsögumanna óska eftir að ráða framkvæmdastjóra

Helstu verkefni framkvæmdastjóra eru þessi:

 • Hann starfar fyrir félagið og stjórn þess í nánu samstarfi við formann félagsins, undirbýr fundi stjórnar og mál, sem þarfnast ákvarðana og leggur þau fyrir stjórn.
 • Hann fylgir eftir ákvörðunum stjórnar og sér fyrir hennar hönd um framkvæmd þeirra auk annarra þeirra verkefna sem félaginu ber að sinna.
 • Hann annast daglega stjórnun og yfirumsjón með starfsemi félagsins, innheimtu félagsgjalda, reikningshald, bréfaskriftir og stýrir skrifstofu félagsins. Hann sinnir að auki öðru er lýtur að þjónustu við félagsmenn s.s. upplýsingagjöf, ráðgjöf og öðrum tilfallandi verkefnum.
 • Hann annast samskipti við aðila utan félagsins svo sem önnur stéttarfélög og vinnuveitendur og samtök þessara aðila, lögmann félagsins og aðra sem starfa fyrir það.
 • Hann er ábyrgur gagnvart stjórn fyrir fjármálum félagsins og gerir stjórninni reglulega grein fyrir stöðu þeirra.

Leitað er að einstaklingi með menntun á sviði lögfræði, viðskiptafræði, stjórnsýslu eða með aðra sambærilega háskólamenntun. Jafnframt verður litið til reynslu af stjórnun, störfum að félagsmálum, samskiptum, fjármálastjórn o.fl.

Umsækjendur hafi gott vald á íslensku máli í tali og riti, kunnáttu í ensku, góða tölvukunnáttu, frumkvæði, hæfni í mannlegum samskiptum og metnað til árangurs í starfi.

Ráðið verður í hálft stöðugildi til eins árs, en framhald ráðningar og starfshlutfall verður endurskoðað að þeim tíma loknum. Sjá nánar www.touristguide.is 

Umsóknarfrestur er til og með 15. október nk. Gengið verður frá ráðningu fljótlega.

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf., veitir frekari upplýsingar um starfið í síma 588 3031, en símaviðtalstími er frá kl.13-15 alla virka daga meðan á umsóknarferlinu stendur.  Vinsamlega sendið umsóknir/starfsferilskrár og meðfylgjandi gögn til stra@stra.is. Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi hringi eða sendi rafpóst með tilkynningu um þátttöku.

19.10 - Viðtalsferli er hafið.

05.11. - Gengið hefur verið frá ráðningu í stöðu framkvæmdastjóra hjá Leiðsögn.

Umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi.

Óskum eftir að ráða hópstjóra í þjónustuver Eignaumsjónar hf.

Þjónustuver Eignaumsjónar annast samskipti við viðskiptavini, ráðgjöf og undirbúning funda o.m.fl.

Helstu verkefni hópstjóra eru:

 • Verkstjórn daglegra verkefna þjónustuvers
 • Upplýsingagjöf, ráðgjöf og samskipti við viðskiptavini
 • Samskipti við þjónustuaðila og verktaka
 • Auk annarra fjölbreytilegra starfa í þjónustuveri Eignaumsjónar hf.

Æskilegt er að umsækjendur séu með stúdentspróf eða sambærilega menntun að lágmarki. Marktæk starfsreynsla af sambærilegum störfum er kostur.  Töluglöggvun og góð þekking á helstu tölvuforritum s.s. Outlook, Excel og Word ásamt almennri tölvukunnáttu er nauðsynleg.

Áhersla er lögð á samskiptahæfni, ríka þjónustulund, skipulagshæfileika, lipurð í mannlegum samskiptum, fagmennsku og nákvæm vinnubrögð.

Umsóknarfrestur er til og með 9. september nk., gengið verður frá ráðningu sem fyrst.

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf., veitir frekari upplýsingar um starfið í síma 588 3031, en símatími er alla virka daga frá kl.13-15 meðan á umsóknarferlinu stendur. Vinsamlega sendið umsóknir og meðfylgjandi gögn til stra@stra.is 

Eignaumsjón er 17 ára gamalt fyrirtæki og er leiðandi í þjónustu við húsfélög og rekstrarfélög, og býður heildarlausnir í rekstri fjöleignarhúsa bæði íbúðarhúsnæðis og atvinnuhúsnæðis. Félagið hefur umsjón með daglegum rekstri fjölmargra hús- og rekstrarfélaga og kemur faglega að lausn mála, sem koma upp í fjölbýlum og fjöleignarhúsum. Markmið félagsins er að gera rekstur húsfélaga markvissari og ódýrari, auðvelda störf stjórna og spara tíma þeirra, sem að húsfélaginu standa.

Gegnsæi og hlutleysi í öllum rekstri og aðgengilegar upplýsingar um rekstur og ákvarðanir auka skilvirkni og bætir samskipti.

12.09. - Viðtalsferli er hafið.

27.09. - Ráðningarferli vegna auglýstrar stöðu hópstjóra hjá Eignaumsjón hf. hefur verið sett á frest um óákveðinn tíma.  Umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi.

Óskum eftir að ráða þjónustufulltrúa hjá Eignaumsjón hf.

Helstu verkefni eru:

 • Upplýsingagjöf og samskipti við viðskiptavini
 • Umsjón og vinnsla innheimtu húsgjalda og annarrar innheimtu fyrir hönd viðskiptavina
 • Undirbúningur vegna húsfunda
 • Skráningar á gögnum
 • Undirbúningur og uppsetning á innheimtuáætlunum
 • Samskipti við þjónustuaðila fh. viðskiptavina
 • Auk annarra fjölbreytilegra daglegra starfa í þjónustuveri Eignaumsjónar hf.

Æskilegt er að umsækjendur séu með stúdentspróf eða sambærilega menntun að lágmarki. Marktæk reynsla af sambærilegum störfum er kostur. Töluglöggvun og góð þekking á helstu tölvuforritum s.s. Excel og Word ásamt almennri tölvukunnáttu er nauðsynleg.

Áhersla er lögð á áhugasemi, fagmennsku og nákvæm vinnubrögð, frumkvæði og eftirfylgni auk lipurðar í mannlegum samskiptum. Viðkomandi þurfa að geta unnið sjálfstætt sem og í hópi.

Umsóknarfrestur er til og með 9. september nk., gengið verður frá ráðningu sem fyrst.

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf., veitir frekari upplýsingar um starfið í síma 588 3031, en símatími er alla virka daga frá kl.13-15 meðan á umsóknarferlinu stendur. Vinsamlega sendið umsóknir og meðfylgjandi gögn til stra@stra.is

Eignaumsjón er 17 ára gamalt fyrirtæki og er leiðandi í þjónustu við húsfélög og rekstrarfélög, og býður heildarlausnir í rekstri fjöleignarhúsa bæði íbúðarhúsnæðis og atvinnuhúsnæðis. Félagið hefur umsjón með daglegum rekstri fjölmargra hús- og rekstrarfélaga og kemur faglega að lausn mála, sem koma upp í fjölbýlum og fjölbýlishúsum. Markmið félagsins er að gera rekstur húsfélaga markvissari og ódýrari, auðvelda störf stjórna og spara tíma þeirra sem að húsfélaginu standa.

Gegnsæi og hlutleysi í öllum rekstri og aðgengilegar upplýsingar um rekstur og ákvarðanir auk skilvirkni og bætir samskipti.

14.09. - Viðtalsferli er hafið.

27.09. Gengið hefur verið frá ráðningum þjónustufulltrúa í 2 stöður hjá Eignaumsjón.  Umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi.

Verkefnastjóri við þróun og innleiðingu á þjónustusíðum

Samtök atvinnulífsins óska eftir að ráða verkefnastjóra til að annast uppbyggingu á og hafa umsjón með nýrri þjónustugátt („Mínar síður“) á vefjum Samtaka atvinnulífsins og Samtaka iðnaðarins. Þjónustugáttinni er ætlað að þjónusta 2.000 félagsmenn samtakanna, veita þeim upplýsingar um þá sjálfa, verkefni sem þeir tengjast og möguleika á þjónustubeiðnum og öðrum samskiptum.

Verkefnastjóri er tengiliður inn á við sem og út á við varðandi öflun upplýsinga, móttöku og skráningu þeirra, greiningu, skipulag og viðhald upplýsinga á þjónustugáttinni. Öllum tæknilegum undirbúningi er lokið en næstu skref felast í að byggja upp valmöguleika og kynna fyrir félagsmönnum og starfsfólki samtakanna. Verkefnastjóri heldur utan um þessa uppbyggingu og hefur umsjón með upplýsingaöflun og miðlun, í nánu samstarfi við samstarfsmenn og hugbúnaðarsérfræðinga. Þjónustugáttin byggir á GoPro Foris skjalastjórnunarkerfinu.

Hæfniskröfur eru að umsækjendur hafi þekkingu, reynslu og menntun sem nýst getur við starfið. Áhersla er lögð á vandvirk og fagleg vinnubrögð, frumkvæði til framkvæmda og hæfni í mannlegum samskiptum. Umsækjendur þurfa að vera vanir tölvunotendur og áhugasamir um fjölbreytt starfsumhverfi.

Umsóknarfrestur er til og með 10. ágúst nk., en ráðning verður skv. nánara samkomulagi. Vinsamlega sendið umsóknir ásamt meðfylgjandi gögnum til stra@stra.is.

Guðný Harðardóttir hjá stra.is veitir nánari upplýsingar um starfið, en símaviðtalstími, s: 588 3031, er alla virka daga frá kl.13-15 meðan á umsóknarferlinu stendur.

Sjá nánar www.sa.is og www.si.is

 14.08. - Viðtalsferli er hafið.

20.08. - Gengið hefur verið frá ráðningu í ofangreinda stöðu.  Umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi.

Sveitarfélagið Skagaströnd auglýsir lausa til umsóknar stöðu sveitarstjóra

Sveitarstjóri hefur umsjón með daglegum rekstri sveitarfélagsins og ber ábyrgð á framkvæmd ákvarðana sveitarstjórnar, hann hefur yfirumsjón með fjármálum, bókhaldi og áætlanagerð jafnframt því að hafa yfirumsjón með skipulagi og virkni stjórnsýslu sveitarfélagsins, sem og starfsmannamálum.  Sveitarstjóri starfar náið með sveitarstjórn, hann annast samskipti og upplýsingamiðlun við samstarfsaðila auk þess að annast undirbúning og upplýsingagjöf á fundum sveitarstjórnar.  Starfið er afar fjölbreytt en sveitarstjóri er jafnframt hafnarstjóri Skagastrandarhafnar og er að auki framkvæmdastjóri Félags- og skólaþjónustu A-Hún. 

Leitað er að sjálfstæðum einstaklingi með leiðtogahæfni og frumkvæði til framkvæmda auk hæfni í mannlegum samskiptum. 

Hæfnikröfur eru

· Menntun, sem nýtist í starfi 

· Reynsla af rekstri og stjórnun

· Þekking og reynsla á sviði fjármála 

· Þekking á sveitarstjórnarmálum og opinberri stjórnsýslu er kostur 

· Góð íslenskukunnátta í ræðu og riti er skilyrði

· Gott almennt talnalæsi og meðferð talna 

· Kunnátta á notkun helstu tölvukerfa

Umsóknarfrestur er til og með 2. júlí nk., gengið verður frá ráðningu fljótlega. 

Sveitarfélagið Skagaströnd er afar blómlegt sveitarfélag þar sem öll nauðsynleg þjónusta og nútíma þægindi eru til staðar, einnig gott tómstundar- og félagslíf í barnvænu umhverfi.  Aðstoðað verður við útvegun húsnæðis er þörf verður á.  Sjá nánar www.skagastrond.is .

Guðný Harðardóttir veitir nánari upplýsingar um starfið í síma 588-3031 frá kl.13-15 alla virka daga meðan á umsóknarferlinu stendur. Vinsamlega sendið eigin starfsferilskrár og meðfylgjandi gögn til stra@stra.is. Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi hringi eða sendi rafpóst með tilkynningu um þátttöku.

 

Athygli er vakin á því að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út með vísan til 3. tölul. 2. mgr. 2. gr. reglna um auglýsingar á lausum störfum nr. 464/1996, með síðari breytingum, sem settar eru með stoð í 2. mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningar hefur verið tekin.

03.07. - Vinnsluferli er hafið.

18.07. - Viðtalsferli er hafið.

23.07. - Biðstaða fram að miðjum ágústmánuði.

Ofangreind staða verður auglýst aftur þ. 11. ágúst nk., og umsóknarferli hafið frá þeim degi, til og með 27. ágúst nk.

06.09. - Viðtalsferli er hafið.

14.09. - Gengið hefur verið frá ráðningu í stöðu sveitarstjóra.  Umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi.

Við leitum að öflugum einstaklingi í stöðu skrifstofustjóra hjá Betonorte Island ehf., sem er vaxandi byggingafyrirtæki hérlendis og hefur þegar haslað sér völl með undirverktöku fyrir sterka alverktaka.  Félagið er í eigu Betonorte Norge AS, sem er einnig með starfsemi í Noregi og Svíþjóð.

Fyrirtækið vinnur eftir norsku gæða- og öryggiskerfi, en uppistaðan í mannafla eru portúgalar allt frá verkamönnum til verkfræðinga.

Skrifstofustjóri mun hafa samskipti við fjármálastjóra móðurfélagsins varðandi upplýsingagjöf og áætlanagerð auk annars þess er lýtur að fjármálum dótturfélagsins.  Viðkomandi mun að auki annast mannauðsmál og samskipti við stofnanir þeim tengdum.  Einnig koma að bókhaldsvinnu, en bókhald er útvistað hjá endurskoðendum. Starfið er nýtt og fjölbreytt enda mun starfsmaðurinn taka virkan þátt í uppbyggingu á fjölþjóðlegu fyrirtæki í byggingariðnaði á Íslandi.

Hæfniskröfur eru að umsækjendur hafi marktæka reynslu af sambærilegum störfum, en kostur er reynsla af mannauðsmálum að auki.  Góð íslensku- og enskukunátta í ræðu og riti er skilyrði auk marktækrar kunnáttu og reynslu af notkun helstu tölvukerfa.  Áhersla er lögð á töluglöggvun og nákvæmni í vinnubrögðum, fagmennsku og frumkvæði til árangurs í starfi.  Lipurð í mannlegum samskipti er nauðsynleg, sem og vilji til að vaxa í ört vaxandi starfsumhverfi.

Umsóknarfrestur er til og með 25. júní nk. en ráðning verður skv. nánara samkomulagi.

Guðný Harðardóttir, hjá STRÁ ehf., veitir nánari upplýsingar um starfið í síma 588 3031 frá kl.13-15 alla virka daga meðan á umsóknarferlinu stendur.  Vinsamlega sendið eigin starfsferilskrár og meðfylgjandi gögn til stra@stra.is.  Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi hringi eða sendi rafpóst með tilkynningu um þátttöku.

26.06. - Vinnsluferli er hafið.

04.07. - Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sýna þolinmæði, en viðtalsferli hefst ekki fyrr en eftir ca. tvær vikur sökum sumarleyfa og annríkis hjá Betonorte.  Velkomið er að hringja og spyrjast frétta í síma 588 3031, en símaviðtalstími er alla mánu- og miðvikudaga frá kl.13-14.

18.07. - Viðtalsferli er hafið.

03.08. - Ráðning er frágengin, umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi.

Fyrirtækið er rótgróið framleiðslufyrirtæki í Reykjavík, leiðandi á sínu sviði.

Þjónustufulltrúi sér um móttöku og skráningu pantana og annast dagleg samskipti við viðskiptavini bæði símleiðis og í gegnum heimasíðu félagsins.  Þjónustufulltrúi fylgir að auki eftir að pantanir berist til réttra aðila, annast skráningu upplýsinga um vörurýrnun og skráningavinnu aðra, auk annarra tilfallandi starfa á skrifstofu þjónustudeildar.

Hæfniskröfur eru að umsækjendur hafi góða reynslu af störfum við þjónustu eða sölumennsku, séu vanir tölvunotendur og nákvæmir í vinnubrögðum.  Áhersla er lögð á þjónustulund, hæfni í mannlegum samskiptum, snyrtimennsku, reglusemi og dugnað.

Umsóknarfrestur hefur verið framlengdur til og með 3. september nk.  Viðkomandi þyrftu að geta hafið störf sem fyrst.  Um er að ræða framtíðarstarf allan daginn, starfsþjálfun er í boði fyrir réttan aðila.

Vinsamlega sendið umsóknir/starfsferilskrár til stra@stra.is.  Þeir er eiga umsóknir fyrirliggjandi hringi eða sendi rafpóst og tilkynni þátttöku.

12.09. Gengið hefur verið frá ráðningu.  Umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi.

Óskum eftir að ráða í stöðu þjónustufulltrúa í innheimtu hjá Eignaumsjón hf.

Helstu verkefni þjónustufulltrúa eru:

·          Umsjón með innheimtu húsgjalda og annarar innheimtu fyrir hönd viðskiptavina

·         Upplýsingagjöf til viðskiptavina Eignaumsjónar hf. vegna innheimtumála

·          Samskipti við þjónustuaðila f.h. viðskiptavina Eignaumsjónar hf.

·          Undirbúningur og uppsetning á innheimtuáætlunum

·          Samskipti við fjármálastofnanir fyrir hönd viðskiptavina Eignaumsjónar hf. í samvinnu við fjármálastjóra

·          Auk annara fjölbreytilegra daglegra starfa í þjónustuveri Eignaumsjónar hf.

Æskilegt er að umsækjendur séu með stúdentspróf eða sambærilega menntun að lágmarki. Marktæk starfsreynsla af sambærilegu er kostur. Töluglöggvun og góð þekking á helstu tölvuforritum s.s. Excel, WORD og DK bókhaldi ásamt almennri tölvukunnáttu er nauðsynleg. Áhersla er lögð á áhugasemi, fagmennsku og nákvæm vinnubrögð, frumkvæði og fylgni til framkvæmda auk lipurðar í mannlegum samskiptum.  Viðkomandi þurfa að geta unnið sjálfstætt sem og í hópi.

Umsóknarfrestur er til og með 21. maí nk., gengið verður frá ráðningu sem fyrst. Um framtíðarstarf er að ræða allan daginn.

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf., veitir frekari upplýsingar um starfið í síma 588 3031, en símatími er alla virka daga frákl.13-15.  Vinsamlega sendið umsóknir og meðfylgjandi gögn til gudny@stra.is.  Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi hringi eða sendi rafpóst og tilkynni þátttöku.

Eignaumsjón er leiðandi fyrirtæki í þjónustu við húsfélög og rekstrarfélög húseigna, og býður heildarlausnir í rekstri fjöleignarhúsa bæði íbúðarhúsnæðis og atvinnuhúsnæðis. Félagið hefur umsjón með daglegum rekstri fjölmargra hús- og rekstrarfélaga og kemur faglega að lausn ótal mála sem koma upp í fjölbýlum og fjöleignarhúsum. Markmið félagsins er að gera rekstur húsfélaga markvissari og ódýrari, auðvelda störf stjórna og spara tíma þeirra sem að húsfélaginu standa.

Eignaumsjón vinnur dyggilega fyrir fasteignaeigendur með faglegum vinnubrögðum og ákvarðanatökum. Gegnsæi í öllum rekstri og aðgengilegar upplýsingar um rekstur og ákvarðanir auka skilvirkni og bætir samskipti fasteignaeigenda. 

04.06. - Viðtalsferli er hafið.

07.06. - Gengið hefur verið frá ráðningu í stöðu þjónustufulltrúa, umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi.

Framkvæmdastjóri Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra 

Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra (SSNV) auglýsa eftir framkvæmdastjóra. SSNV er þjónustu- og samstarfsvettvangur sveitarfélaganna á Norðurlandi vestra og sér um mikilvæga sameiginlega málaflokka og hagsmunamál sveitarfélaga á starfssvæðinu. Verkefni SSNV eru fjölbreytt og snúa að hagsmunum svæðisins, atvinnuþróun og rekstri sameiginlegra verkefna sveitarfélaganna sem að því standa. Höfuðstöðvar SSNV eru á Hvammstanga, sjá www.ssnv.is.

Leitað er að einstaklingi sem getur unnið sjálfstætt, sýnt frumkvæði og hefur góða hæfileika í mannlegum samskiptum.

Hæfniskröfur eru að umsækjendur hafi háskólamenntun sem nýtist í starfi og marktæka reynslu af rekstri.  Þekking á sveitarstjórnarmálum æskileg.  

Umsóknarfrestur er til og með 12. maí nk.  Gengið verður frá ráðningu sem fyrst.  Vinsamlega sendið umsóknir/starfsferilskrár til stra@stra.is.  Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi hringi eða sendi rafpóst og tilkynni þátttöku. 

Stefán Vagn Stefánsson, formaður SSNV veitir nánari upplýsingar í síma 847-7437 og Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf. í síma 896-3034 / 588 3031 alla virka daga meðan á umsóknarferlinu stendur.

14.05. - Vinnsluferli er hafið.

04.06. - Viðtalsferli er hafið.

25.06. - Gengið hefur verið frá ráðningu framkvæmdastjóra hjá SSNV.  Umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi.

Forstöðumaður rannsókna- og tölfræðisviðs Ferðamálastofu

Ferðamálastofa óskar eftir að ráða forstöðumann rannsókna- og tölfræðisviðs. Um er að ræða nýja stöðu.  Stofnuninni er ætlað að leggja aukna áherslu á söfnun og miðlun talnalegra upplýsinga.

Forstöðumaður mun stýra daglegu starfi sviðsins í samráði við ferðamálastjóra.  Hann mun leiða og stjórna söfnun tölfræðilegra gagna er varða ferðaþjónustu og yfirsýn rannsókna á sviði ferðamála, hvort heldur sem eru unnar hjá Ferðamálastofu eða öðrum, í samstarfi við atvinnugreinina og aðrar opinberar stofnanir. 

Hæfniskröfur eru að umsækjendur séu háskólamenntaðir, með meistaragráðu, sem hentar í starfið. Áhersla er lögð á fagmennsku, frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum. Viðkomandi þurfa að hafa góða þekkingu og færni í meðferð gagna og tölfræðilegri greiningu.  Stjórnunarreynsla og hæfni í mannlegum samskiptum er nauðsynleg.  Góð íslensku- og enskukunnátta í tali og riti er skilyrði.  Reynsla og þekking á sviði ferðaþjónustu er æskileg.

Um launakjör fer samkvæmt kjarasamningi fjármála- og efnahagsráðuneytis við viðkomandi stéttarfélag.

Umsóknarfrestur er til og með 9. apríl nk. Með umsóknum skulu fylgja ítarlegar ferilskrár og kynningarbréf með rökstuðningi um hvernig viðkomandi uppfylla hæfniskröfur fyrir starfið.  Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf. veitir nánari upplýsingar um starfið í síma: 588-3031 alla virka daga frá kl.13-15 og Skarphéðinn Berg Steinarsson, ferðamálastjóri í síma 660-0063, meðan á umsóknarferlinu stendur. Vinsamlegast sendið umsóknir ásamt meðfylgjandi gögnum til stra@stra.is,  sjá nánar www.stra.is 

Athygli er vakin á því að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út með vísan til 3. tölul. 2. mgr. 2. gr. reglna um auglýsingar á lausum störfum nr. 464/1996, með síðari breytingum, sem settar eru með stoð í 2. mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Umsækjendur um forstöðumann rannsókna- og tölfræðisviðs Ferðamálastofu vinsamlega athugið; 

Ráðningarstofan STRÁ óskaði eftir að fá lausn frá ráðningarferlinu þar sem einn umsækjandi er náskyldur Guðnýju Harðardóttur, eiganda stofunnar. Í framhaldinu fékk Ferðamálastofa ráðningarstofuna Intellecta til að taka við málinu af STRÁ og áframsendi Ferðamálastofa allar umsóknir og gögn til þeirra. Umsækjendur voru upplýstir um það í gær með tölvupósti frá Ara Eyberg hjá Intellecta. 

Sjá neðangreinda tilvísun í stjórnsýslulög:

3. gr.

Vanhæfisástæður.

    Starfsmaður eða nefndarmaður er vanhæfur til meðferðar máls:

     1 .     Ef hann er aðili máls, fyrirsvarsmaður eða umboðsmaður aðila.

     2 .     Ef hann er eða hefur verið maki aðila, skyldur eða mægður aðila í beinan legg eða að öðrum lið til hliðar eða tengdur aðila með sama hætti vegna ættleiðingar.

     3 .     Ef hann tengist fyrirsvarsmanni eða umboðsmanni aðila með þeim hætti sem segir í 2. tölul.

     4 .     Á kærustigi hafi hann áður tekið þátt í meðferð málsins á lægra stjórnsýslustigi. Það sama á við um starfsmann sem fer með umsjónar- eða eftirlitsvald hafi hann áður haft afskipti af málinu hjá þeirri stofnun sem eftirlitið lýtur að.

     5 .     Ef málið varðar hann sjálfan verulega, venslamenn hans skv. 2. tölul., næstu yfirmenn persónulega eða stofnun eða fyrirtæki í einkaeigu sem hann er í fyrirsvari fyrir.

 

 

 

Vegna aukinnar eftirspurnar leitum við að reynsluríkum bókurum á skrá.

 

Vinsamlega sendið umsóknir/starfsferilskrár til stra@stra.is.  Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi hringi eða sendi rafpóst og tilkynni þátttöku.

 

 

Fyrirtækið er rótgróið og öflugt innflutnings- og framleiðslufyrirtæki í Reykjavík. 

Við leitum að reynsluríkum bókara til að sjá um bókhald félagsins auk þess að annast almenn skrifstörf önnur s.s. innheimtu og utanumhald gagna, greiðslu reikninga, bankaferðir og annað tilfallandi. Unnið verður með DK viðskiptahugbúnað. Um hlutastarf er að ræða og vinnutími skv. nánara samkomulagi. 

Hæfniskröfur eru að umsækjendur hafi marktæka reynslu af bókhaldsstörfum auk þess að vera vanir tölvunotendur.  Áhersla er lögð á töluglöggvun, nákvæmni og fagmennsku í vinnubrögðum, reglusemi og hæfni í mannlegum samskiptum.  

Umsóknarfrestur er til og með 19. mars nk.  Viðkomandi þyrfti að geta hafið störf sem fyrst. 

Guðný Harðardóttir svarar fyrirspurnum, en viðtalstími er frá kl.13-15 alla virka daga meðan á umsóknarferli stendur. 

Vinsamlega sendið umsóknir/starfsferilskrár til stra@stra.is.  Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi hringi eða sendi rafpóst og tilkynni þátttöku.

22.03. - Viðtalsferli er hafið. 

Gengið hefur verið frá ráðningu í stöðu bókara.  Umsækjendum er þakkaður sýndu áhugi.

Stjörnugrís hf. er rótgróið og traust framleiðslufyrirtæki staðsett á Kjalarnesi.

Starfið felst í alhliða umsjón með gæðaeftirliti og skráningu, sannprófunum og innri úttektum á gæðakerfi, þjálfun og skráningu starfsfólks, umsjón með  dýravelferð og mánaðarlegum sannprófunum á HACCP kerfi auk úttektar á meindýravörnum.  Gæðastjóri annast jafnframt samskipti um innkaup á rekstrarvöru m.a. fyrir rannsóknarstofu auk þess að annast samskipti við dýralækna og móttöku í reglubundnu eftirliti auk annarra tilfallandi daglegra starfa.

Hæfniskröfur eru að umsækjendur hafi háskólamenntun sem hentar í starfið og haldbæra þekkingu og reynslu af sambærilegum störfum. Áhersla er lögð á  fagleg vinnubrögð, skipulagshæfni, útsjónarsemi, reglusemi og metnað til árangurs í starfi. Styrkur í mannlegum samskiptum er nauðsynlegur, sem og reynsla af stjórnun.

Um er að ræða áhugavert atvinnutækifæri fyrir t.d. þá sem búa í Mosfellsbæ eða nágrenni.  

Umsóknarfrestur er til og með 26. febrúar nk. Gengið verður frá ráðningu fljótlega.  Vinsamlega sendið umsóknir/starfsferilskrár til stra@stra.is.  Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi hringið eða sendið rafpóst og tilkynnið þátttöku. Vinsamlega athugið að upplýsingar eru eingöngu veittar hjá STRÁ ehf.

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf., veitir frekari upplýsingar í síma 588 3031, en símaviðtalstími er frá kl.13-15 alla virka daga.

 

21.03. - Gengið hefur verið frá ráðningu gæðastjóra hjá Stjörnugrís hf. Umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi.

Fyrirtækið er rótgróið og öflugt framleiðslufyrirtæki í Reykjavík, leiðandi á sínu sviði.

Þjónustufulltrúi annast dagleg samskipti við viðskiptavini, símleiðis og í gegnum vef fyrirtækisins, tekur á móti pöntunum og fylgir eftir að berist til réttra aðila, annast skráningu pantana og skráir upplýsingar um rýrnun í tölvukerfi félagsins auk annarra tilfallandi starfa á skrifstofu þjónustudeildar. 

Hæfniskröfur eru að umsækjendur séu vanir tölvunotendur og með reynslu af störfum við þjónustu eða sölumennsku. Áhersla er lögð á þjónustulipurð, hæfni í mannlegum samskiptum, reglusemi og vönduð vinnubrögð.  

Um er ræða framtíðarstarf allan daginn og starfsþjálfun er í boði fyrir réttan aðila. 

Umsóknarfrestur er til og með 22. janúar nk.  Viðkomandi þyrfti að geta hafið störf sem fyrst. 

Guðný Harðardóttir svarar fyrirspurnum, en viðtalstími er frá kl.13-15 alla virka daga meðan á umsóknarferli stendur. 

Vinsamlega sendið umsóknir/starfsferilskrár til stra@stra.is.  Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi hringi eða sendi rafpóst og tilkynni þátttöku.

26.01. - Viðtalsferli er hafið.

29.01. - Gengið hefur verið frá ráðningu í starf þjónustufulltrúa. Umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi.

 

 

Við leitum að móttökuritara til að sinna afleysingarstarfi í eitt ár hjá einni af leiðandi lögfræðistofum landsins. 

Móttökuritari annast móttöku viðskiptavina og símasvörun, ljósritun, pöntun á aðföngum, frágangi á pósti og umsjón með eldhúsi, fundarherbergjum og umgengni á skrifstofu auk þess að sinna léttari skrifstofustörfum s.s útsendingu bréfa, skjalavistun og öðru tilfallandi.  

Hæfnskröfur eru að umsækjendur hafi reynslu af notkun helstu tölvuforrita og góða íslenskukunnáttu í ræðu og riti.  Áhersla er lögð á þjónustulund, snyrtimennsku, glaðlegt viðmót, heiðarleika og nákvæmni í vinnubrögðum. 

Umsóknarfrestur er til og með 15. janúar nk.  Viðkomandi þyrfti að geta hafið störf sem fyrst. 

Vinsamlega sendið umsóknir/starfsferilskrár til stra@stra.is .  Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi hringi eða sendi rafpóst og tilkynni þátttöku.

16.01. - Vinnsluferli er hafið.

19.01. - Viðtalsferli er hafið.

29.01. - Gengið hefur verið frá ráðningu í stöðu móttökuritara.  Umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi.

Sveitarfélagið Hornafjörður auglýsir stöðu byggingarfulltrúa

Byggingarfulltrúi ber ábyrgð á byggingarmálum og hefur eftirlit með mannvirkjagerð sem fellur undir 1. og 2.    mgr. 9. gr. laga um mannvirki nr.160/2010.  Byggingarfulltrúi skal hafa löggildingu sem hönnuður skv. 25.gr. laga um mannvirki. Helstu verkefni byggingarfulltrúa eru að annast móttöku og afgreiðslu byggingarleyfisumsókna vegna byggingarleyfisskyldra framkvæmda, stöðuleyfa og fyrirspurna auk útgáfu byggingarleyfa að skilyrðum uppfylltum. Byggingarfulltrúi annast að auki eftirlit með byggingarframkvæmdum og frágangi þeirra, sem og umhverfi lóða til samræmis við samþykkt gögn, skilmála, byggingarreglugerð og lög sem því tengjast. Hann vinnur að stefnumótun innan sviðsins, situr fundi skipulagsnefndar undir fundargerðum byggingarfulltrúa auk annarra þeirra faglegu starfa er falla til hverju sinni.

Hæfniskröfur til starfsins eru að umsækjendur hafi háskólamenntun á sviði byggingarmála, löggildingu í mannvirkjahönnun og haldgóða þekkingu á sviði byggingar- og umhverfismála, en reynsla á umræddu sviði er jafnframt æskileg.  Áhersla er lögð á lipurð í mannlegum samskiptum, fagmennsku, frumkvæði og metnað til árangurs í starfi.

Laun verða í samræmi við kjarasamning launanefndar sveitarfélags og viðeigandi stéttarfélaga.

Í boði er áhugavert framtíðarstarf í barnvænu umhverfi þar sem öll nútíma þægindi eru til staðar, næg atvinnutækifæri í friðsælu og framsæknu bæjarfélagi. Hornafjörður er blómstrandi 2200 manna samfélag sem byggir á sjávarútvegi og ferðaþjónustu. Öflugt menningar- og félagslíf er í sveitarfélaginu og fjölbreytt íþróttastarf fyrir börn og ungmenni.  Öll almenn þjónusta er til staðar og má þar nefna m.a. tónskóla, líkamsrækt, knatthús, sundlaug og heilbrigðisstofnun.  Samgöngur til Hafnar eru greiðar, beint flug og strætó. Sjá einnig á heimasíðu www.hornafjordur.is .

Umsóknarfrestur er til og með  27. janúar nk.  Gengið verður frá ráðningu fljótlega.

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf. veitir nánari upplýsingar um starfið í síma: 588-3031 alla virka daga frá kl.13-15.  Vinsamlegast sendið umsóknir ásamt meðfylgjandi gögnum til stra@stra.is,  sjá nánar www.stra.is

Athygli er vakin á því að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út með vísan til 3. tölul. 2. mgr. 2. gr. reglna um auglýsingar á lausum störfum nr. 464/1996, með síðari breytingum, sem settar eru með stoð í 2. mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningar hefur verið tekin.

16.02. Viðtalsferli er hafið.

21.03. - Gengið hefur verið frá ráðningu byggingarfulltrúa hjá Sveitarfélaginu Hornafjörður.  Umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi.

Sveitarfélagið Hornafjörður auglýsir stöðu félagsmálastjóra

Félagsmálastjóri ber ábyrgð á framkvæmd almennrar og sértækrar félagsþjónustu í samræmi við lög og reglugerðir þar um. Starfið felur m.a. í sér vinnu við stefnumótun og áætlanir í þeim málaflokkum, sem undir hann heyra. Starfið er fjölbreytt og krefst víðtækrar þekkingar á lögum og reglum. Félagsmálastjóri hefur yfirumsjón með félagslegri ráðgjöf, fjárhagsaðstoð, málefnum barna og ungmenna ásamt málefnum fatlaðs fólks og heimaþjónustu auk umsjónar með húsnæðismálum. Félagsmálastjóri vinnur að auki með viðeigandi aðilum að málefnum aldraðra jafnframt því að taka þátt í vinnuhópum, ráðum, teymisvinnu ásamt öðrum fjölbreyttum faglegum verkefnum. Félagsmálastjóri er starfsmaður félagsmálanefndar og öldungaráðs, hann undurbýr fundi nefndarinnar og boðar þá.

Hæfniskröfur eru að umsækjendur hafi háskólamenntun sem hentar í starfið og marktæka reynslu af sambærilegum störfum.  Áhersla er lögð á styrk og lagni í mannlegum samskiptum, fagmannleg vinnubrögð, reglusemi, útsjónarsemi, skipulagshæfni og faglegan metnað til árangurs í starfi. Lögfræðimenntun getur jafnframt hentað í starfið.

Laun verða í samræmi við kjarasamning launanefndar sveitarfélags og viðeigandi stéttarfélaga.

Í boði er áhugavert framtíðarstarf í barnvænu umhverfi þar sem öll nútíma þægindi eru til staðar, næg atvinnutækifæri í friðsælu og framsæknu bæjarfélagi. Hornafjörður er blómstrandi 2200 manna samfélag sem byggir á sjávarútvegi og ferðaþjónustu. Öflugt menningar- og félagslíf er í sveitarfélaginu og fjölbreytt íþróttastarf fyrir börn og ungmenni.  Öll almenn þjónusta er til staðar og má þar nefna m.a. tónskóla, líkamsrækt, knatthús, sundlaug og heilbrigðisstofnun.  Samgöngur til Hafnar eru greiðar, beint flug og strætó. Sjá einnig á heimasíðu www.hornafjordur.is 

Umsóknarfrestur er til og með  27. janúar nk.  Gengið verður frá ráðningu fljótlega.

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf. veitir nánari upplýsingar um starfið í síma: 588-3031 alla virka daga frá kl.13-15.  Vinsamlegast sendið umsóknir ásamt meðfylgjandi gögnum til stra@stra.is,  sjá nánar www.stra.is

Athygli er vakin á því að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út með vísan til 3. tölul. 2. mgr. 2. gr. reglna um auglýsingar á lausum störfum nr. 464/1996, með síðari breytingum, sem settar eru með stoð í 2. mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningar hefur verið tekin.

01.02. - Viðtalsferli er hafið.

21.03. - Gengið hefur verið frá ráðningu hjá Sveitarfélaginu Hornafjörður.  Umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi.