Störf í boði

STRÁ Starfsráðningar ehf., var stofnað 10. september 1994 og hefur verið rekið farsællega í áranna rás. Nú er hins vegar komið að leiðarlokum og tekin hefur verið ákvörðun um að hætta rekstri á þessum tímamótum, eingöngu vegna persónulegra aðstæðna eiganda.


Umsóknum og öllum persónulegum upplýsingum í gagnabanka félagsins verður eytt, ef nánari upplýsinga er þörf vinsamlega sendið rafpóst til gudny@stra.is eða skilaboð í síma 588 3031. Skilaboðum verður svarað strax og kostur gefst, en símaþjónustan verður lögð af þ. 1. ágúst nk.


Að lokum vil ég, undirrituð, þakka viðskiptavinum og umsækjendum ánægjulegt samstarf í áranna rás.


Kærar þakkir,

 

Guðný Harðardóttir, framkv.stj./eigandi.

Fyrirtækið er rótgróið og traust fyrirtæki á sviði málmiðnaðar, framleiðslu og innflutnings.

Sölustjóri hefur umsjón með alhliða sölu- og markaðsmálum, þ.m.t. áætlana- og tilboðsgerð auk þess að hafa eftirlit með vöruframboði og annast innkaup þar að lútandi í samráði við framkvæmdastjóra.


Hæfniskröfur eru að umsækjendur hafi menntun og marktæka reynslu á sviði sölu- og markaðsmála, en þekking og/eða reynsla af sölu byggingavöru er kostur. Við leitum að reglusömum, skipulögðum og drífandi aðila, sem hefur metnað til að skila frá sér góðu og vel unnu verki. Áhersla er lögð á dugnað, árvekni og fagmennsku í hvívetna. Góð enskukunnátta í tali og riti er jafnframt nauðsynleg.


Umsóknarfrestur er til og með 1. febrúar nk. Gengið verður frá ráðningu sem fyrst eða skv. nánara samkomulagi. Umsóknir sendist til stra@stra.is. Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi hringi eða sendi rafpóst og tilkynni þátttöku. Ath. starfið hefur verið afskráð.


Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf. svarar fyrirspurnum í síma 588 3031, frá kl. 13-15 alla virka daga meðan á umsóknarferlinu stendur. Skilaboðum verður svarað jafnskjótt og kostur gefst.

Verslunin GEGNUM GLERIÐ er sérverslun með húsgögn, gjafavörur og innréttingar í sérflokki.

Við óskum eftir að ráða þjónustulipran og lífsglaðan starfsmann til að sinna sölustörfum í versluninni, annast móttöku viðskiptavina, ráðgjöf við vöruval og frágang sölu auk þess að sjá um framsetningu og útstillingar á vörum verslunarinnar. Viðkomandi annast að auki önnur alhliða dagleg störf er falla til hverju sinni. Vinnutími er frá kl. 11-18 alla daga auk laugardaga skv. nánara samkomulagi. Hlutastarf kemur vel til greina.

Hæfniskröfur eru að umsækjendur hafi marktæka reynslu af sambærilegum störfum auk þess að hafa næmt auga fyrir framsetningu og uppstillingu á fallegri vöru. Við leitum að manneskju með brennandi áhuga á hönnun, en menntun á því sviði er áhugaverð.  Áhersla er lögð á þjónustulund, frumkvæði og metnað til árangurs í starfi. Viðkomandi þarf jafnframt að hafa þekkingu/hæfni til að vinna með aðstoð samskiptamiðla.

Umsóknarfrestur er til og með 21. september nk.  Gengið verður frá ráðningu sem fyrst. Vinsamlega sendið eigin umsóknir/starfsferilskrár til stra@stra.is.  Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi hringi eða sendi rafpóst og tilkynni þátttöku.

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf. veitir frekari upplýsingar í síma 588 3031, en símaviðtalstími er frá kl.11-13 alla virka daga meðan á umsóknarferli stendur.

Vinsamlega athugið að fyrirspurnum verður eingöngu svarað hjá STRÁ ehf.

23.09. - Viðtalsferli er hafið.

28.09. - Gengið hefur verið frá ráðningu.  Umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi.

Við leitum að reynsluríkum bókara fyrir afar áhugaverða, sérhæfða kennslu- og uppeldisstofnun á Stór-Reykjavíkursvæðinu.

Bókarinn sér um alhliða færslu bókhalds, afstemmingar, uppgjör og frágang í hendur endurskoðanda. Starfsmaðurinn annast jafnframt launaútreikning og alla vinnslu þar að lútandi, útgáfu og innheimtu reikninga, skjalavistun, pantanir á skrifstofuvörum auk annarra tilfallandi skrifstofustarfa er falla til hverju sinni. Um er að ræða 80% starfshlutfall eða skv. nánara samkomulagi.

Hæfniskröfur eru að umsækjendur hafi marktæka reynslu og þekkingu á ofangreindu, kostur er ef viðkomandi eru viðurkenndir bókarar. Áhersla er lögð á nákvæm og fagleg vinnubrögð, samstarfshæfni og lipurð í mannlegum samskiptum, áreiðanleika og metnað til að gera vel í starfi.

Umsóknarfrestur er til og með 5. september. Ráðning verður frágengin fljótlega.

Guðný Harðardóttir gudny@stra.is  veitir frekari upplýsingar í síma 588 3031 frá kl. 11-13 alla virka daga meðan á umsóknarferlinu  stendur. Vinsamlega sendið umsóknir og meðfylgjandi gögn til stra@stra.is, þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi hringi eða tilkynni þátttöku í rafpósti.

07.10. - Viðtalsferli er hafið.

09.10. - Gengið hefur verið frá ráðningu bókara.  Umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi.

 

Við leitum að öflugum tæknimanni til að annast viðgerðir, samsetningar og uppsetningar á vélum, framleiðslulínum og róbótum.

Hæfniskröfur eru að umsækjendur séu menntaðir á sviði rafvirkjunar, rafeindavirkjunar og/eða vélstjórnunar. Viðkomandi þurfa að hafa góða tölvukunnáttu og færni til að tileinka sér nýjungar auk þess að hafa gott vald á íslensku og ensku í tali og riti.

Áhersla er lögð á fagleg vinnubrögð, frumkvæði og metnað til árangurs í starfi. Færni í mannlegum samskiptum og rík þjónustulund er skilyrði auk getu til að starfa sjálfstætt, sem og í hópi. Um er að ræða jákvætt og skemmtilegt starfsumhverfi þar sem menn taka höndum saman við að leysa úr vandamálum viðskiptavina með ýmsum kerfislausnum

Í boði er spennandi starf fyrir þá sem eru áhugasamir um vélbúnað og sjálfvirkni, en tæknimaðurinn fær starfsþjálfun og kennslu í upphafi starfstímans. Um framtíðarstarf er að ræða hjá traustu og rótgrónu fyrirtæki.

Umsóknarfrestur er til og með 15. júlí. Gengið verður frá ráðningu samkvæmt nánara samkomulagi.

Guðný Harðardóttir veitir frekari upplýsingar í síma 588 3031 frá kl. 11-13 alla virka daga meðan á umsóknarferlinu stendur. Vinsamlega sendið umsóknir og meðfylgjandi gögn til stra@stra.is . Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi sendi rafpóst með tilkynningu um þátttöku.

15.07. - Viðtalsferli er hafið.

23.07. - Gengið hefur verið frá ráðningu.  Umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi.

Eignaumsjón hf. óskar eftir að ráða byggingarverkfræðing eða tæknifræðing til starfa 

Helstu verkefni eru:

·         Stuðningur við Þjónustuver og ráðgjafasvið innan Eignaumsjónar 

·         Ráðgjöf til hússtjórna við undirbúning viðhaldsframkvæmda

·         Greining á rekstrarkostnaði fasteigna og ráðgjöf til hússtjórna

·         Almenn ráðgjöf og upplýsingagjöf til viðskiptavina Eignaumsjónar

·         Önnur fjölbreytt dagleg störf

 

Hæfniskröfur:

Háskólamenntun á sviði byggingarmála og kostur er að viðkomandi hafi haldgóða reynslu af rekstri og viðhaldi fasteigna. Reynsla af samningsgerð og samskiptum við verktaka og þjónustuaðila á byggingamarkaði er æskileg. Umsækjendur þurfa að vera töluglöggir, vanir tölvunotkun og með gott vald á íslensku í ræðu og riti.

Áhersla er lögð á þjónustulund, frumkvæði, fagmennsku og metnað til árangurs í starfi. Við leitum að áhugasömum og lífsglöðum starfsmanni, sem hefur gaman af mannlegum samskiptum og vill vinna í síbreytilegu og lifandi starfsumhverfi.

Umsóknarfrestur er til og með 30. júní 2020. Gengið verður frá ráðningu fljótlega.

Umsóknir og meðfylgjandi gögn sendist til stra@stra.is. Guðný Harðardóttir veitir frekari upplýsingar í síma 588 3031 milli kl. 13-15 alla virka daga meðan á umsóknarferlinu stendur.

Eignaumsjón er 20 ára leiðandi þekkingarfyrirtæki í þjónustu við eigendur fasteigna og hefur umsjón með daglegum rekstri yfir 600 hús- og rekstrarfélaga. Félagið býður heildarlausnir við rekstur fjöleignarhúsa, bæði íbúðar- og atvinnuhúsnæðis og kemur hlutlaust og faglega að lausn mála. Áherslur okkar til framtíðar eru að mæta vaxandi þörfum eigenda fasteigna með góðri þjónustu og skilvirkum lausnum sem byggja á gagnsæi upplýsinga og umhverfisvænum gildum. www.eignaumsjon.is

15.07. - Viðtalsferli er hafið.

23.07. - Gengið hefur verið frá ráðningu.  Umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi.

 

 

 

Óskum eftir að ráða öflugan starfsmann í gjaldkerateymi Eignaumsjónar hf.

Helstu verkefni eru:

 • Stýring greiðslu reikninga fyrir viðskiptavini Eignaumsjónar
 • Samskipti við viðskiptavini Eignaumsjónar varðandi reikninga, innheimtu og áætlanir
 • Samskipti við þjónustuaðila fyrir hönd viðskiptavina Eignaumsjónar
 • VSK endurgreiðslur fyrir viðskiptavini Eignaumsjónar
 • Stýring fjármuna viðskiptavina Eignaumsjónar í samvinnu við fjármálastjóra
 • Samskipti við fjármálastofnanir fyrir hönd viðskiptavina Eignaumsjónar í samvinnu við fjármálastjóra
 • Önnur fjölbreytt dagleg störf

Hæfniskröfur:

Menntun á sviði fjármála-/viðskiptafræði eða sambærileg menntun  og/eða marktæk starfsreynsla af sambærilegum störfum er skilyrði. Áhersla er lögð á frumkvæði, fagmennsku, töluglöggvun og nákvæm vinnubrögð. Viðkomandi þarf einnig að vera lipur í mannlegum samskiptum og geta unnið sjálfstætt, sem og í hópi.

Umsóknarfrestur:

Umsóknarfrestur er til og með 25. febrúar nk. Um framtíðarstarf er að ræða og verður gengið frá ráðningu sem fyrst.  

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ veitir frekari upplýsingar um starfið í síma: 588 3031. Símaviðtalstími er frá kl.13-15 alla virka daga meðan á umsóknarferlinu stendur. Vinsamlega sendið umsóknir og meðfylgjandi gögn til stra@stra.is. Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi geta hringt eða sent tölvupóst og tilkynnt þátttöku.

Um Eignaumsjón:

Eignaumsjón er leiðandi fyrirtæki í þjónustu við eigendur fasteigna og býður heildarlausnir í rekstri fjöleignarhúsa, m.a. íbúðarhúsnæðis og atvinnuhúsnæðis. Félagið hefur umsjón með daglegum rekstri á sjötta hundrað húsfélaga og rekstrarfélaga um fasteignir og kemur faglega að lausn mála sem koma upp í fjölbýlis- og fjöleignarhúsum. Eignaumsjón leggur áhersla á vönduð vinnubrögð og góðan starfsanda. Áhersla okkar til framtíðar er að mæta vaxandi þörfum eigenda fasteigna með góðri þjónustu og skilvirkum lausnum sem byggja á gagnsæi upplýsinga og umhverfisvænum gildum.

25.02. - Vinnsluferli er hafið, alls bárust 84 umsóknir.

28.02. - Viðtalsferli er hafið.

06.03. - Gengið hefur verið frá ráðningu í stöðu gjaldkera.  Umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi.

Fyrirtækið er rótgróið og traust framleiðslufyrirtæki í nágrenni við höfuðborgina.

Starfið felst í alhliða umsjón með gæðaeftirliti og skráningu, sannprófunum og innri úttektum á gæðakerfi, þjálfun og skráningu starfsfólks, umsjón með  dýravelferð og mánaðarlegum sannprófunum á HACCP kerfi auk úttektar á meindýravörnum.  Gæðastjóri annast jafnframt samskipti um innkaup á rekstrarvöru m.a. fyrir rannsóknarstofu auk þess að annast samskipti við dýralækna og móttöku í reglubundnu eftirliti auk annarra tilfallandi daglegra starfa.

Hæfniskröfur eru að umsækjendur hafi háskólamenntun á sviði matvælafræði eða sambærilega menntun og haldbæra þekkingu á sviði matvælavinnslu, auk þekkingar og/eða reynslu á innnra eftirliti byggðu á HACCP auk þekkingar á rannsóknarstofu og vinnslu sýna, en reynsla af verkefnastjórnun er kostur. Áhersla er lögð á  gott vald á íslensku og ensku í tali og riti, færni í alhliða tölvunotkun, fagleg vinnubrögð, skipulagshæfni, útsjónarsemi, reglusemi og metnað til árangurs í starfi. Styrkur í mannlegum samskiptum er nauðsynlegur. Starfið hentar umsækjendum af báðum kynjum.

Um er að ræða áhugavert atvinnutækifæri fyrir t.d. þá sem búa í Mosfellsbæ eða nágrenni.  

Umsóknarfrestur er til og með 18. janúar nk. Gengið verður frá ráðningu fljótlega.  Vinsamlega sendið umsóknir/starfsferilskrár til stra@stra.is.  Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi hringi eða sendið rafpóst og tilkynnið þátttöku. 

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf., veitir frekari upplýsingar í síma 588 3031, en símaviðtalstími er frá kl.13-15 alla virka daga.

24.01. - Viðtalsferli er hafið.

18.02. - Biðstaða.

Óskum eftir að ráða bókara hjá Eignaumsjón hf.

Helstu verkefni eru:

 • Færsla bókhalds og reikningagerð fyrir hönd viðskiptavina Eignaumsjónar
 • Ýmis uppgjör, afstemmingar og almenn bókhaldsstörf
 • Önnur störf með fjármálateymi Eignaumsjónar við úrlausn fjölbreyttra verkefna

Hæfniskröfur:

Marktæk starfsreynsla af sambærilegum störfum er skilyrði. Þekking af DK hugbúnaði ásamt góðri almennri tölvukunnáttu. Áhersla er lögð á frumkvæði, fagmennsku og nákvæm vinnubrögð. Viðkomandi þarf einnig að vera lipur í mannlegum samskiptum og geta unnið sjálfstætt, sem og í hópi.

Umsóknarfrestur:

Umsóknarfrestur  er til og með 15. desember nk. Um framtíðarstarf er að ræða og verður gengið frá ráðningu sem fyrst. 

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf. veitir frekari upplýsingar um starfið í síma: 588 3031. Símaviðtalstími er frá kl.13-15 alla virka daga meðan á umsóknarferlinu stendur. Vinsamlega sendið umsóknir og meðfylgjandi gögn til stra@stra.is. Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi geta hringt eða sent tölvupóst og tilkynnt þátttöku. 

16.12. - Viðtalsferli er hafið.

20.12. Ráðning bókara er frágengin. Umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi. 

Eignaumsjón hf. er leiðandi fyrirtæki í þjónustu við eigendur fasteigna og býður heildarlausnir í rekstri fjöleignarhúsa m.a. íbúðarhúsnæðis og atvinnuhúsnæðis.Félagið hefur umsjón með daglegum rekstri 550 húsfélaga og rekstrarfélaga um fasteignir og kemur faglega að lausn mála sem koma upp í fjölbýlis- og fjöleignarhúsum. Á skrifstofu Eignaumsjónar vinna 24 starfsmenn og er lögð áhersla á vönduð vinnubrögð og góðan starfsanda.

Leikskólastjóri Leikskólans Undralands

Óskað er eftir  leikskólastjóra hjá Leikskólanum Undralandi í Hveragerði, sem er sex deilda

  leikskóli. Húsnæðið var tekið í notkun 2017 og aðstaða er öll hin glæsilegasta. 

Starfsvið:

*Leikskólastjóri stýrir og ber ábyrgð á daglegri starfsemi og rekstri skólans og veitir skólanum 

faglega forstöðu á sviði kennslu og þróunar. 

Hæfniskröfur eru að umsækjendur hafi starfsheitið leikskólakennari og viðbótarmenntun í

stjórnun eða kennslureynslu á leikskólastigi. Stjórnunareynsla úr leikskóla er skilyrði.

Framúrskarandi færni í mannlegum samskiptum er skilyrði auk skipulagshæfni, frumkvæðis,

sjálfstæðis og fagmennsku í vinnubrögðum. Áhersla er lögð á áhuga og metnað til árangurs í

 starfi. Á leikskólanum er unnið eftir kennsluaðferðum „Leikur að læra“ og er kostur ef viðkomandi

 hafa reynslu af því starfi.

Í boði er áhugavetð starf í barnvænu umhverfi, en Hveragerði er ört vaxandi sveitarfélag með um 2.700 íbúa. Hveragerði er aðeins í 30 mín. fjarlægð frá höfuðborgarsvæðinu. Öll þjónusta í bæjarfélaginu er eins og best verður á kosið, leikskólar, grunn- og framhaldsskólar, sem og tónlistarskóli eru innan seilingar.  Íþrótta- og menningarlíf er í miklum blóma og umhverfi bæjarins gefur kost á fjölbreyttri útvivist í fallegu umhverfi. 

Umsóknarfrestur er til og með 1. september nk.  Gengið verður frá ráðningu fljótlega.

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf. veitir nánari upplýsingar um störfin í s: 588-3031 alla virka daga frá kl.11-13.  Vinsamlegast sendið umsóknir ásamt meðfylgjandi gögnum til stra@stra.is, sjá nánar www.stra.is. 

Athygli er vakin á því að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út með vísan til 3. tölul. 2. mgr. 2. gr. reglna um auglýsingar á lausum störfum nr. 464/1996, með síðari breytingum, sem settar eru með stoð í 2. mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningar hefur verið tekin.

Sjá nánar heimasíðu  www.hveragerdi.is 

05.09. - Viðtalsferli er hafið.

19.09. - Gengið hefur verið frá ráðningu.  Umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi.

Forstöðumaður frístundaskóla og félagsmiðstöðvar 

Óskað er eftir drífandi, hugmyndaríkum og ábyrgum einstaklingi til að leiða starf barna 

og unglinga í Hveragerði.

Starfsvið: 

*  Yfirumsjón með starfsemi Bungubrekku, http://bungubrekka.hveragerdi.is/.   

*  Þátttaka í stefnumótun til framtíðar í málaflokkum. 

*  Forstöðumaður leiðir uppbyggingu og skipulagningu. Um er að ræða 100% starfshlutfall.

  Í Bungubrekku er:

- Frístundaheimili grunnskólans, Skólasels. Þar er veitt þjónusta fyrir börn í 1.-4. bekk eftir að

  skóla lýkur á daginn. Hlutverk frístundaskólans er að skapa yngstu nemendum grunnskólans

  tryggan samverustað eftir að skóla lýkur.

- Félagsmiðstöðin Skjálftaskjól. Þar er boðið upp á félagsstarf fyrir börn og unglinga á aldrinum

  10-16 ára í frítíma þeirra. Lögð er áhersla á að ná til sem flestra og bjóða upp á fjölbreytt

  viðfangsefni.

- Íþrótta- og ævintýranámskeið.  Á sumrin er boðið upp á heilsdagsnámskeið fyrir 5-11 ára börn

  þar sem áhersla er lögð á hreyfingu, sköpun og útiveru.

Hæfniskröfur eru að umsækjendur séu með háskólapróf á sviði tómstunda- og félagsmálafræði,

uppeldismenntun eða sambærilega menntun. Reynsla af stjórnun er æskileg, en reynsla af starfi 

með börnum og/eða unglingum er skilyrði auk almennrar tölvukunnáttu. 

Í boði er áhugavert starf í barnvænu umhverfi, en Hveragerði er ört vaxandi sveitarfélag með um 2.700 íbúa. Hveragerði er aðeins í 30 mín. fjarlægð frá höfuðborgarsvæðinu. Öll þjónusta í bæjarfélaginu er eins og best verður á kosið, leikskólar, grunn- og framhaldsskólar, sem og tónlistarskóli eru innan seilingar.  Íþrótta- og menningarlíf er í miklum blóma og umhverfi bæjarins gefur kost á fjölbreyttri útvivist í fallegu umhverfi. 

Umsóknarfrestur er til og með 1. september nk.  Gengið verður frá ráðningu fljótlega.

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf. veitir nánari upplýsingar um störfin í s: 588-3031 alla virka daga frá kl.11-13.  Vinsamlegast sendið umsóknir ásamt meðfylgjandi gögnum til stra@stra.is, sjá nánar www.stra.is .

Athygli er vakin á því að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út með vísan til 3. tölul. 2. mgr. 2. gr. reglna um auglýsingar á lausum störfum nr. 464/1996, með síðari breytingum, sem settar eru með stoð í 2. mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningar hefur verið tekin.

Sjá nánar heimasíðu  www.hveragerdi.is 

05.09. - Viðtalsferli er hafið.

18.09. - Gengið hefur verið frá ráðningu.  Umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi.

 

Við leitum að traustum og glaðlyndum sölumanni hjá rótgróinni kvenundirfataverslun í Reykjavík.  

Starfið felst í móttöku viðskiptavina, ráðgjöf við vöruval og frágangi sölu auk annarra tilfallandi verslunarstarfa.  Um er að ræða hlutastarf, skv. nánara samkomulagi, flesta daga vinnuvikunnar, en fullt starf á miðvikudögum.

Hæfniskröfur eru að umsækjendur hafi reynslu af verslunarstörfum og/eða þjónustustörfum. Áhersla er lögð á reglusemi, snyrtimennsku og þægilega framkomu.  Um er að ræða vandaðan kvenundirfatnað, sundfatnað og annað tilheyrandi.

Viðkomandi þyrftu að geta hafið störf sem fyrst. Til greina kemir að ráða t.d. háskólanema, sem vilja vinna að hluta til með námi.

Vinsamlega sendið umsóknir til lifstykkjabudin@lifstykkjabudin.is, unnið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Vegna ófyrirsjáanlega aðstæðna urðum við að fella niður verkefni við milligöngu ráðningar viðskiptastjóra.  Umsækjendur eru beðnir velvirðingar.  

Við leitum að öflugum reynsluríkum aðila til að annast viðskiptastjórn hjá alþjóðlegu fjármálafyrirtæki. Viðkomandi þarf að vera sjálfstæður og agaður í vinnubrögðum, útsjónarsamur og vanur alþjóðlegum viðskiptum.

Viðskiptastjóri sér um viðhald sölu og öflun viðskiptatengsla á Norðurlandamarkaði félagsins, hann annast greiningarvinnu, skipuleggur sölu og markaðsóknir auk eftirfylgni, jafnframt áætlana- og samningagerð auk annarra fjölbreytilegra verkefna með hagsmuni félagins að markmiði. Starfinu fylgir viðskiptaferðalög. 

Fyrirtækið starfar m.a. á fjármálamarkaði og er með viðskipti í 30 löndum í fjórum heimsálfum.  Móðurfélagið er staðsett í Þýskalandi, en félagið er að auki með skrifstofu hérlendis.

Hæfniskröfur eru háskólamenntun á sviði fjármála/viðskipta og a.m.k. 5-7 ára reynsla á sviði fjármála- og hlutabréfamarkaða.  Framúrskarandi enskukunnátta í ræðu og riti er skilyrði auk kunnáttu í einu Norðurlandamáli fyrir utan íslensku.

Umsóknarfrestur er til og með 16. ágúst nk., ráðning verður skv. nánara samkomulagi.

Guðný Harðardóttir veitir frekari upplýsingar í síma 588 3031, en símaviðtalstími er frá kl. 11-13 alla virka daga meðan á umsóknarferlinu stendur.

Vinsamlega sendið umsóknir og meðfylgjandi gögn á ensku til stra@stra.is.  Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi hringi eða sendið rafpóst og tilkynnið þátttöku.  Umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

 

Fyrirtækið er rótgróið og öflugt innflutnings- og framleiðslufyrirtæki í Reykjavík.

Við leitum að reynsluríkum bókara til að sjá um bókhald félagsins auk þess að annast almenn skrifstörf önnur s.s. innheimtu og utanumhald gagna, greiðslu reikninga, bankaferðir og annað tilfallandi. Unnið verður með DK viðskiptahugbúnað. Um hlutastarf er að ræða og vinnutími skv. nánara samkomulagi.

Hæfniskröfur eru að umsækjendur hafi marktæka reynslu af bókhaldsstörfum auk þess að vera vanir tölvunotendur.  Áhersla er lögð á töluglöggvun, nákvæmni og fagmennsku í vinnubrögðum, reglusemi og hæfni í mannlegum samskiptum. 

Umsóknarfrestur er til og með 30. ágúst nk.  Viðkomandi þyrfti að geta hafið störf sem fyrst.

Guðný Harðardóttir svarar fyrirspurnum, en viðtalstími er frá kl.11-13 alla virka daga meðan á umsóknarferli stendur.

Vinsamlega sendið umsóknir/starfsferilskrár til stra@stra.is.  Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi hringi eða sendi rafpóst og tilkynni þátttöku.

04.09. - Viðtalsferli er hafið.

10.09. - Gengið hefur verið frá ráðningu í stöðu bókara.  Umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi.

 

Óskum eftir að ráða bókara hjá Eignaumsjón hf.

Helstu verkefni eru:

·         Færsla bókhalds og reikningagerð fyrir hönd viðskiptavina Eignaumsjónar

·         Ýmis uppgjör, afstemmingar og almenn bókhaldsstörf

·         Önnur störf með fjármálateymi Eignaumsjónar við úrlausn fjölbreyttra verkefna

Hæfniskröfur:

Marktæk starfsreynsla af sambærilegum störfum er skilyrði. Þekking af DK hugbúnaði ásamt góðri almennri tölvukunnáttu.  Áhersla er lögð á frumkvæði, fagmennsku og nákvæm vinnubrögð. Viðkomandi þarf einnig að vera lipur í mannlegum samskiptum og geta unnið sjálfstætt, sem og í hópi.

Umsóknarfrestur:

Umsóknarfrestur  er til og með 24. júlí nk. Um framtíðarstarf er að ræða og verður gengið frá ráðningu sem fyrst. 

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ veitir frekari upplýsingar um starfið í síma: 588 3031. Símaviðtalstími er frá kl.13-15 alla virka daga meðan á umsóknarferlinu stendur. Vinsamlega sendið umsóknir og meðfylgjandi gögn til stra@stra.is. Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi geta hringt eða sent rafpóst og tilkynnt þátttöku.  Unnið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

STRÁ Starfsráðningar ehf. – Suðurlandsbraut 30 – sími 588-3031 – gudny@stra.is –  www.stra.is

25.07. - Vinnsluferli er hafið.

26.07. - Viðtalferli er hafið.

16.08. - Gengið hefur verið frá ráðningu bókara hjá Eignaumsjón.  Umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi.

Eignaumsjón er leiðandi fyrirtæki í þjónustu við húsfélög og rekstrarfélög húseigna og býður heildarlausnir í rekstri fjöleignarhúsa, bæði íbúðarhúsnæðis og atvinnuhúsnæðis. Félagið hefur umsjón með daglegum rekstri um 470 hús- og rekstrarfélaga. Áhersla okkar til framtíðar er að mæta vaxandi þörfum eigenda fasteigna með góðri þjónustu og skilvirkum lausnum sem byggja á gagnsæi upplýsinga og umhverfisvænum gildum.

 

 

 

Óskum eftir að ráða sérfræðing í fjármálateymi Eignaumsjónar hf.

Helstu verkefni eru:

·         Stýring fjármuna viðskiptavina Eignaumsjónar í samvinnu við fjármálastjóra

·         Gerð kostnaðar- og innheimtuáætlana fyrir viðskiptavini Eignaumsjónar

·         Samskipti við viðskiptavini Eignaumsjónar varðandi reikninga, innheimtu og áætlanir

·         Stýring greiðslu reikninga fyrir viðskiptavini Eignaumsjónar

·         Samskipti við þjónustuaðila fyrir hönd viðskiptavina Eignaumsjónar

·         Framkvæmdauppgjör ásamt fjármálagreiningum fyrir viðskiptavini Eignaumsjónar

·         Önnur fjölbreytt dagleg störf

Hæfniskröfur:

Menntun á sviði fjármála-/viðskiptafræði eða sambærileg menntun. Marktæk starfsreynsla af sambærilegum störfum er skilyrði. Áhersla er lögð á frumkvæði, fagmennsku og nákvæm vinnubrögð. Viðkomandi þarf einnig að vera lipur í mannlegum samskiptum og geta unnið sjálfstætt, sem og í hópi.

Umsóknarfrestur:

Umsóknarfrestur  er til og með 24. júlí nk. Um framtíðarstarf er að ræða og verður gengið frá ráðningu sem fyrst.  

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ veitir frekari upplýsingar um starfið í síma: 588 3031. Símaviðtalstími er frá kl.13-15 alla virka daga meðan á umsóknarferlinu stendur. Vinsamlega sendið umsóknir og meðfylgjandi gögn til stra@stra.is. Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi geta hringt eða sent rafpóst og tilkynnt þátttöku. Unnið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

STRÁ Starfsráðningar ehf. – Suðurlandsbraut 30 – sími 588-3031 – gudny@stra.is –  www.stra.is

25.07.  Vinnsluferli er hafið.

26.07. - Viðtalsferli er hafið.

14.08. - Gengið hefur verið frá ráðningu í auglýsta stöðu sérfræðings.  Umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi.

Eignaumsjón er leiðandi fyrirtæki í þjónustu við húsfélög og rekstrarfélög húseigna og býður heildarlausnir í rekstri fjöleignarhúsa, bæði íbúðarhúsnæðis og atvinnuhúsnæðis. Félagið hefur umsjón með daglegum rekstri um 470 hús- og rekstrarfélaga. Áhersla okkar til framtíðar er að mæta vaxandi þörfum eigenda fasteigna með góðri þjónustu og skilvirkum lausnum sem byggja á gagnsæi upplýsinga og umhverfisvænum gildum.

Eignaumsjón hf., er leiðandi fyrirtæki í þjónustu við húsfélög og rekstrarfélög húseigna og býður heildarlausnir í rekstri fjöleignarhúsa, bæði íbúðarhúsnæðis og atvinnuhúsnæðis. Félagið hefur umsjón með daglegum rekstri um 450 hús- og rekstrarfélaga. Áhersla okkar til framtíðar er að mæta vaxandi þörfum eigenda fasteigna með góðri þjónustu og skilvirkum lausnum sem byggja á gagnsæi upplýsinga og umhverfisvænum gildum.

Sérfræðingur

Helstu verkefni eru:

·      Stýring fjármuna viðskiptavina Eignaumsjónar í samvinnu við fjármálastjóra

·      Stýring greiðslu reikninga fyrir viðskiptavini Eignaumsjónar

·      Samskipti við viðskiptavini Eignaumsjónar varðandi reikninga, innheimtu og áætlanir

·      Vinna við gerð rekstraráætlana fyrir viðskiptavini Eignaumsjónar

·      Samskipti við þjónustuaðila fyrir hönd viðskiptavina Eignaumsjónar

·      VSK endurgreiðslur fyrir viðskiptavini Eignaumsjónar

·      Samskipti við fjármálastofnanir fyrir hönd viðskiptavina Eignaumsjónar í samvinnu við fjármálastjóra

·      Önnur fjölbreytt dagleg störf

Hæfniskröfur: menntun á sviði fjármála-/viðskiptafræði eða sambærileg menntun. Marktæk starfsreynsla af sambærilegum störfum er skilyrði. Áhersla er lögð á frumkvæði, fagmennsku og nákvæm vinnubrögð. Viðkomandi þarf einnig að vera lipur í mannlegum samskiptum og geta unnið sjálfstætt, sem og í hópi.

Umsóknarfrestur: er til og með 17. apríl nk. Um framtíðarstarf er að ræða og verður gengið frá ráðningu sem fyrst.  

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ veitir frekari upplýsingar um starfið í síma: 588 3031. Símaviðtalstími er frá kl.13-15 alla virka daga meðan á umsóknarferlinu stendur. Vinsamlega sendið umsóknir og meðfylgjandi gögn til stra@stra.is. Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi geta hringt eða sent rafpóst og tilkynnt þátttöku.

STRÁ Starfsráðningar ehf. – Suðurlandsbraut 30 – sími 588-3031 – gudny@stra.is –  www.stra.is

www.eignaumsjon.is 

 26.04. - Vinnsluferli er hafið.

29.04. - Viðtalsferli er hafið.

08.05. - Gengið hefur verið frá ráðningu í stöðu sérfræðings hjá Eignaumsjón hf. Umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi.

Sinfóníuhljómsveit Íslands óskar eftir að ráða fjármálafulltrúa

Fjármálafulltrúi annast samskipt við Fjársýslu ríkisins f.h. SÍ og sér um uppgjör tónleika og gerð rekstraráætlana í samvinnu við framkvæmdastjóra. Hann hefur umsjón með launakeyrslum og tímafærslum, ásamt afgreiðslu reikninga. Fjármálafulltrúi hefur að auki umsjón með eignaskrá og vörslu sérsjóða auk annarra fjölbreytilegra verkefna skv. beiðni yfirmanns hverju sinni.

Hæfniskröfur eru að umsækjendur hafi marktæka reynslu af sambærilegum störfum og framhaldsmenntun í bókhaldi og uppgjöri s.s. próf til viðurkennds bókara. Æskilegt er að viðkomandi hafi þekkingu á fjárhags- og mannauðskerfinu ORACLE/Orri og öðrum kerfum fjársýslunnar. Áhersla er lögð á færni í mannlegum samskiptum, sjálfstæði og fagmennsku í vinnubrögðum, skipulagshæfni og metnað til árangurs í starfi.

Umsóknarfrestur er til og með 4. febrúar nk., og starfskjör verða skv. kjarasamningi SFR. Vinsamlega athugið að fyrirspurnum verður eingöngu svarað hjá STRÁ, www.stra.is

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf., veitir nánari upplýsingar í síma 588 3031, en símaviðtalstími er frá kl.13-15 alla virka daga meðan á umsóknarferlinu stendur. Vinsamlega sendið starsferilskrár til stra@stra.is ásamt viðeigandi gögnum.

Sinfóníuhljómsveit Íslands er ein stærsta menningastofun landsins með um 100 manna starfslið. Hljómsveitin hefur aðsetur í tónlistarhúsinu Hörpu og heldur um 100 tónleika á hverju starfsári, m.a. áskriftartónleika með heimsþekktum stjórnendum og einleikurum, fjölskyldutónleika og skólatónleika fyrir nemendur á öllum aldri. Gildi Sinfóníuhljómsveitar Íslands eru: Listrænn metnaður - Liðshygð - Fagmennska - Fjölbreytni. Sjá nánar www.sinfonis.is

07.03. - Gengið hefur verið frá ráðningu fjármálafulltrúa.  Umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi.

Sinfóníuhljómsveit Íslands óskar eftir að ráða fjármálafulltrúa 

Fjármálafulltrúi annast samskipti við Fjársýslu ríkisins f.h. SÍ og sér um uppgjör tónleika og gerð rekstraráætlana í samvinnu við framkvæmdastjóra. Hann hefur umsjón með launakeyrslum og tímafærslum, ásamt afgreiðslu reikninga.  Fjármálafulltrúi hefur að auki umsjón með eignaskrá og vörslu sérsjóða auk annarra fjölbreytilegra verkefna skv. beiðni yfirmanns hverju sinni. 

Hæfniskröfur eru að umsækjendur hafi marktæka reynslu af sambærilegum störfum og yfirgripsmikla þekkingu á fjárhags- og mannauðskerfinu ORACLE/Orri og öðrum kerfum fjársýslunnar. Framhaldsmenntun í bókhaldi og uppgjöri s.s. próf til viðurkennds bókara er æskilegt.  Áhersla er lögð á færni í mannlegum samskiptum, sjálfstæði og fagmennsku í vinnubrögðum, skipulagshæfni og metnað til árangurs í starfi. 

Umsóknarfrestur er til og með 30. október nk., en starfsbyrjun verður frá og með 1. janúar nk.  Starfskjör verða skv. kjarasamningi SFR.  Vinsamlega athugið að fyrirspurnum verður eingöngu svarað hjá STRÁ   www.stra.is. 

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf. veitir nánari upplýsingar í síma 588 3031, en símaviðtalstími er frá kl. 13-15, alla virka daga meðan á umsóknarferlinu stendur. Vinsamlega sendið starfsferilskrár til stra@stra.is ásamt viðeigandi gögnum. 

Sinfóníuhljómsveit Íslands er ein stærsta menningarstofnun landsins með um 100 manna starfslið. Hljómsveitin hefur aðsetur í tónlistarhúsinu Hörpu og heldur um 100 tónleika og viðburði á hverju starfsári, m.a. áskriftartónleika með heimsþekktum stjórnendum og einleikurum, fjölskyldutónleika og skólatónleika fyrir nemendur á öllum aldri. Gildi Sinfóníuhljómsveitar Íslands eru: Listrænn metnaður - Liðshygð - Fagmennska - Fjölbreytni.  Sjá nánar www.sinfonia.is

02.11. - Vinsamlega athugið að viðtalsferli vegna ofangreindrar stöðu verður sett á bið til og með 19. nóvember vegna tónleikaferðar Sinfóníuhljómsveitar Íslands til Japan. 

28.11. - Viðtalsferli er hafið.

10.12. - Gengið hefur verið frá ráðningu fjármálafulltrúa hjá Sinfóníuhljómsveit Íslands, umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi.

Leiðsögn - Stéttarfélag leiðsögumanna óska eftir að ráða framkvæmdastjóra

Helstu verkefni framkvæmdastjóra eru þessi:

 • Hann starfar fyrir félagið og stjórn þess í nánu samstarfi við formann félagsins, undirbýr fundi stjórnar og mál, sem þarfnast ákvarðana og leggur þau fyrir stjórn.
 • Hann fylgir eftir ákvörðunum stjórnar og sér fyrir hennar hönd um framkvæmd þeirra auk annarra þeirra verkefna sem félaginu ber að sinna.
 • Hann annast daglega stjórnun og yfirumsjón með starfsemi félagsins, innheimtu félagsgjalda, reikningshald, bréfaskriftir og stýrir skrifstofu félagsins. Hann sinnir að auki öðru er lýtur að þjónustu við félagsmenn s.s. upplýsingagjöf, ráðgjöf og öðrum tilfallandi verkefnum.
 • Hann annast samskipti við aðila utan félagsins svo sem önnur stéttarfélög og vinnuveitendur og samtök þessara aðila, lögmann félagsins og aðra sem starfa fyrir það.
 • Hann er ábyrgur gagnvart stjórn fyrir fjármálum félagsins og gerir stjórninni reglulega grein fyrir stöðu þeirra.

Leitað er að einstaklingi með menntun á sviði lögfræði, viðskiptafræði, stjórnsýslu eða með aðra sambærilega háskólamenntun. Jafnframt verður litið til reynslu af stjórnun, störfum að félagsmálum, samskiptum, fjármálastjórn o.fl.

Umsækjendur hafi gott vald á íslensku máli í tali og riti, kunnáttu í ensku, góða tölvukunnáttu, frumkvæði, hæfni í mannlegum samskiptum og metnað til árangurs í starfi.

Ráðið verður í hálft stöðugildi til eins árs, en framhald ráðningar og starfshlutfall verður endurskoðað að þeim tíma loknum. Sjá nánar www.touristguide.is 

Umsóknarfrestur er til og með 15. október nk. Gengið verður frá ráðningu fljótlega.

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf., veitir frekari upplýsingar um starfið í síma 588 3031, en símaviðtalstími er frá kl.13-15 alla virka daga meðan á umsóknarferlinu stendur.  Vinsamlega sendið umsóknir/starfsferilskrár og meðfylgjandi gögn til stra@stra.is. Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi hringi eða sendi rafpóst með tilkynningu um þátttöku.

19.10 - Viðtalsferli er hafið.

05.11. - Gengið hefur verið frá ráðningu í stöðu framkvæmdastjóra hjá Leiðsögn.

Umsækjendum er þakkaður sýndur áhugi.